O projekcie

Realizacja projektu od: 1-go czerwca 2011 roku do 31-go grudnia 2011 roku,
możliwa jest m.in. dzięki pozyskanej dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011

 

 

Projekt "Dębica - Małe Davos. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2011 w powiecie dębickim” to próba szerokiego dotarcia z ideą propagowania aktywności przedsiębiorczej z narzędziami ekonomii społecznej do mieszkańców powiatu dębickiego, szczególnie tych młodych. Projekt skierowany jest do wszystkich osób, które chcą się rozwijać, poszerzać wiedzę i zainteresowania, a także poznać standardy biznesu.

Projekt jest realizowany w ramach międzynarodowego ruchu jakim jest Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - wpisując się w nurt tego wydarzenia - który od trzech lat jest realizowany w naszym kraju przez szereg organizacji i instytucji działających w obszarze szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

W ciągu jednego tygodnia będą miały miejsce różnego rodzaju wydarzenia m.in.: konferencje naukowe, debaty, spotkania ze znanymi osobami ze świata biznesu, panele dyskusyjne różnych środowisk oraz różnego rodzaju konkursy wiedzy.

Wszystkim tym działaniom przyświeca wspólny cel, czyli idea propagowania przedsiębiorczości oraz edukowania w tym zakresie. Ten wyjątkowy Tydzień Przedsiębiorczości w powiecie dębickim ma za zadanie zapoczątkować drogę wsparcia i tworzenia klimatu dla postaw przedsiębiorczych łączącą aktywność zawodową z aktywnością społeczną - szczególnie w kontekście młodych ludzi.

Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu dzięki powyższym działaniom pragnie otworzyć na siebie różne środowiska i upowszechnić idee współpracy organizacji pozarządowych, biznesu i administracji publicznej.

 


Projekt „Dębica - Małe Davos. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2011 w powiecie dębickim”
jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011

 


 

statystyka