Olimpiada przedsiębiorczości - uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Udział w Olimpiadzie przedsiębiorczości przewidziany jest dla uczniów szkoł gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Aby wziąć w niej udział, należy złożyć formularz rekrutacyjny do dnia 16.09.2011 roku nabór przedłużony do dnia 30.09.2011 roku do siedziby biura konkursu - Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, ul. Fabryczna 12, II piętro, pokój nr 16, 39-200 Dębca.

 

Szczegóły dotyczące organizowanych olimpiad odnaleźć można w poszczegolnych regulaminach udziału w Olimpiadzie przedsiębiorczości, a także dzwoniąc do biura projektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numer telefonu: (14) 681 90 30.

 

 


 

Konkurs na najlepszy biznesplan - "Rekiny Biznesu" - młodzi przedsiębiorcy

 

Udział w konkursie na najlepszy biznesplan przewidziany jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą nie krócej niż 1 miesiąc i nie dłużej niż 24 miesiące. Aby wziąć w nim udział, należy złożyć biznes plan wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 31.10.2011 roku nabór przedłużony do dnia 14.11.2011 roku do siedziby biura konkursu - Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, ul. Fabryczna 12, II piętro, pokój nr 16, 39-200 Dębca.

 

Szczegóły dotyczące organizowanego konkursu odnaleźć w regulaminie, a także dzwoniąc do biura projektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numer telefonu: (14) 681 90 30.

 

 


 

Konkurs na najlepszy biznesplan - "Rekiny Biznesu" - osoby bezrobotne i pracujące

 

Udział w konkursie na najlepszy biznesplan przewidziany jest dla osób bezrobotnych lub długotrwale bezrobotnych oraz osób pracujących posiadających jednocześnie status osób niepełnosprawnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, a chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Aby wziąć w nim udział, należy złożyć biznesplan wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 31.10.2011 roku nabór przedłużony do dnia 14.11.2011 roku do siedziby biura konkursu - Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, ul. Fabryczna 12, II piętro, pokój nr 16, 39-200 Dębca.

 

Szczegóły dotyczące organizowanego konkursu odnaleźć w regulaminie, a także dzwoniąc do biura projektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numer telefonu: (14) 681 90 30.

 

 


 

Plebiscyt - "Firma Odpowiedzialna Społecznie 2010"

 

Informacja o konkursie: do udziału w konkursie można zgłaszać firmy mające siedzibę główną lub swój oddział na terenie powiatu dębickiego, które kierują swoją pomoc/wsparcie na rzecz organizacji pozarządowych/instytucji publicznych (przedszkola, szkoły, biblioteki, domy kultury, etc.) z terenu powiatu dębickiego. Zgłoszenia mogą dokonać, organizacje pozarządowe lub instytucje publiczne (przedszkola, szkoły, biblioteki, domy kultury, etc.), które otrzymały wsparcie przez daną firmę. Tytuły zostaną przyznane w kategoriach uwzględniających wielkość firmy tj.: kategoria 1 - duża, kategoria 2 - średnia, kategoria 3 - mała i mikro firma. Jedna karta równa się jeden głos na firmę.

Termin i miejsce składania formularzy: formularz należy odesłać na adres biura organizatora konkursu do dnia 9-go listopada 2011 roku - decyduje data wpływu - Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, ul. Fabryczna 12, 39-200 Dębica lub też faxem na numer: (14) 681 90 30 lub też drogą elektroniczną na adres: poczta@dkb.info.pl

Informacje uzupełniające: wręczenie tytułów nastąpi podczas uroczystej Gali Przedsiębiorczości w dniu 18-go listopada 2011 roku.

statystyka