Działania

 

Zaplanowane działania to:

 

 • Czerwiec 2009 - wzmocnienie infrastrukturalne Inkubatora Organizacji Pozarządowych do wykorzystania przez uczestników projektu - zakup ksero, stanowiska komputerowego z dostępem do oprogramowania biurowego i internetu

 

 • Sierpień 2009 - konferencja inaugurująca projekt podczas której odbędzie się szkolenie dla przedstawicieli NGO i JST - "Prawne aspekty życia i funkcjonowania organizacji pozarządowych", "Struktura organizacji oraz misja i cele przy współpracy z JST".

 

 • Lipiec-Sierpień 2009 - opracowanie i wdrożenie serwisu www o NGO, służącego jako narzędzie komunikacji i promocji - każda z organizacji biorących udział w projekcie otrzyma własny e-mail oraz "wizytówkę" w Internecie

 

 • Sierpień-Listopad 2009 - opracowanie strategii współpracy NGO z JST na lata 2010-2013 - powołanie grupy 20 ekspertów z różnych środowisk i obszarów dziedzin życia w celu stworzenia profesjonalnego opracowania

 

 • Sierpień-Grudzień 2009 - powołanie do życia i organizacja biura porad prawnych, konsultingowo-doradczych, informatyczno-technicznych dla przedstawicieli NGO nie tylko biorących udział w projekcie, ale również spoza projektu

 

 • Sierpień-Grudzień 2009 - szkolenia dla NGO:  
  • etap I (szkolenie wyjazdowe - 16 godzin) - "Strategia zarządzania organizacją", "Kultura wewnątrzorganizacyjna i zarządzanie zasobami ludzkimi", "Współpraca z otoczeniem"
  • etap II (szkolenie wyjazdowe - 16 godzin) - "Księgowość w organizacji pozarządowej", "Jak planować, napisać, zarządzać i rozliczać projekty ?", "Marketing, reklama i PR"
  • etap III (szkolenie stacjonarne - 8 godzin) - "Warsztaty dziennikarskie" - "Narzędzia informatyczne w życiu organizacji pozarządowej"
  • etap IV (szkolenie stacjonarne - 8 godzin) - szkolenia specjalistyczne dla NGO, podczas których podejmowane będą tematy związane z danym obszarem - "Aktualne źródła finansowania, programy, granty - jak napisać i rozliczyć projekt ?"

 

 • Listopad 2009 - konferencja stacjonarna dla NGO - "Dobre przykłady działań polskich NGO", podczas których zaprezentowane zostaną przykłady funkcjonowania 4 organizacji z Polski działających w różnych obszarach życia

 

 • Październik-Grudzień 2009 - szkolenia dla JST:
  • etap I (szkolenie wyjazdowe - 16 godzin) - "Prawne i finansowe aspekty współpracy z NGO", "Jak skutecznie współpracować z III sektorem ?"
  • etap II (szkolenie stacjonarne - 8 godzin) - "Przykłady dobrych praktyk współpracy JST z NGO", "Jak konstruować i zawierać umowy partnerskie z NGO", „Warsztaty dziennikarskie”

 

 • Listopad-Grudzień 2009 - opracowanie i produkcja filmu DVD oraz wydawnictwa książkowego o NGO w powiecie dębickim, którego głównym zadaniem będzie promocja III sektora poprzez przedstawienie po krótce poszczególnej organizacji biorącej udział w projekcie

 

 • Listopad-Grudzień 2009 - cykl działań promujących przekazywanie 1% na poczet NGO to działania na rzecz popularyzacji 1% wśród mieszkańców powiatu dębickiego

 

 • Grudzień 2009 - konferencja podsumowująca projekt podczas której zostanie dokonana ewaluacja projektu oraz zaprezentowana będzie opracowana strategia współpracy NGO z JST i podpisana umowa intencyjna o jej przestrzeganiu i realizacji

 

statystyka