INKUBATOR ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - 1% DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2010 ROKU

15-01-2010

Szanowni Państwo,

właśnie dobiegł końca projekt „Inkubator Organizacji Pozarządowych - partnerstwo publiczno-społeczne na rzecz rozwoju gospodarczego i wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego powiatu dębickiego”, który organizowany był przez Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu wspólnie z partnerami - Gminą Miasto Dębica oraz Gazetą Obserwator Lokalny - w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009, finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Założeniem projektu było umocnienie pozycji funkcjonujących w mieście stowarzyszeń, pobudzenie postaw przedsiębiorczości, integracja liderów tych organizacji, udzielenie porad prawnych oraz promocji działalności organizacji. W sumie w ramach działalności inkubatora przeprowadzono 96 godzin szkoleń, udzielono 38 porad prawnych, 39 informatycznych i 36 konsultingowo-doradczych z pisania wniosków o dotacje zewnętrzne. Organizacje miały także do dyspozycji biuro wyposażone w ksero, faks i internet.

Dzięki działalności inkubatora założono 3 nowe organizacje pozarządowe, zaś pozostałe nawiązały ścisłą współpracę i w najbliższej przyszłości realizować będą wspólne projekty. W sumie w okresie realizacji projektu, organizacje korzystając z usług konsultingowo-doradczych złożyły 16 wniosków o datacje zewnętrzne na łączną kwotę 800 tys. PLN. Już wiemy, że 2 z nich otrzymały dofinansowanie i w ten sposób do Dębicy trafi około 68.000 PLN

Wspólnie spędzony okres z wszystkimi organizacjami to dla nas czas nauki, ale również uświadomienie sobie, jak wiele przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji i towarzystw robią dla naszej społeczności w powiecie dębickim. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem ich pomocy i działań.

Dlatego też zachęcam Państwa do lektury wybranych opisów działalności organizacji z terenu powiatu dębickiego, ale jeszcze bardziej zachęcam do przekazania 1% w 2010 roku z naszych sprawozdań finansowych na rzecz III sektora.

Ja już wybrałem swoją organizację - Państwa też do tego zachęcam - to tylko 1%, a może tak wiele... 

Zbigniew Nosal
Prezes Stowarzyszenia

Dębicki Klub Biznesu

 

Jak przekazać 1% podatku należnego fiskusowi na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego ? 
(opracowanie: Janusz Grajcar - Gazeta Obserwator Lokalny)

 

Krok 1

 • po wyliczeniu należnego podatku za 2009 rok należy obliczyć 1 procent tej kwoty. W tym celu należy kwotę z pola 109 (PIT 28), z pola 188 (PIT 36), z pola 55 (PIT 36L), z pola 120 (PIT 37), z pola 35 (PIT 38), z pola 30 (PIT 39) pomnożyć przez 0,001. Uzyskana kwota to 1% podaktu
 • należy ją wpisać w pozycji 131 (PIT 28), w pozycji 307 (PIT 36), w pozycji 107 (PIT 36L), w pozycji 126 (PIT 37), w pozycji 60 (PIT 38) lub w pozycji 53 (PIT 39)
 • końcówkę należy zaokrąglić w dół do pełnych dziesiątek groszy
 • w pozycji 129 (PIT 28), w pozycji 305 (PIT 36), w pozycji 105 (PIT 36L), w pozycji 124 (PIT 37), w pozycji 58 (PIT 38) lub w pozycji 51 (PIT 39) należy wpisać pełną nazwę Organizacji Pożytku Publicznego, na którą chcemy przeznaczyć 1% podatku
 • w pozycji 130 (PIT 28), w pozycji 306 (PIT 36), w pozycji 106 (PIT 36L), w pozycji 125 (PIT 37), w pozycji 59 (PIT 38) lub w pozycji 52 (PIT 39) podajemy nr KRS organizacji, której chcemy pomóc
 • organizację Podatnik wybiera z wykazu organizacji mających status Organizacji Pożytku Publicznego, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - organizacje działające na terenie powiatu dębickiego podajemy poniżej
 • należy pamiętać, iż można wskazać tylko jedną Organizację Pożytku Publicznego znajdującą się w wykazie
 • Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu rocznym, w rubryce 133 (PIT 28), w rubryce 309 (PIT 36), w rubryce 109 (PIT 36L), w rubryce 128 (PIT 37), w rubryce 62 (PIT 38) lub w rubryce 55 (PIT 39) może podać cel szczegółowy przekazania 1% podatku (tzw. dopisek), np. "dla Oleńki"
 • w pozycji 134 (PIT 28), w pozycji 310 (PIT 36), w pozycji 110 (PIT 36L), w pozycji 129 (PIT 37), w pozycji 63 (PIT 38) lub w pozycji 56 (PIT 39) poprzez zaznaczenie kwadraciku można wyrazić zgodę na przekazanie Organizacji Pożytku Publicznego danych, o jakich mowa w art. 45 c ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. danych adresowych podatnika

 

Krok 2

 • kwotę 1% należnego podatku na konto wskazanej Organizacji Pożytku Publicznego przelewa Urząd Skarbowy w terminie: do 31.05.2010 r. z zeznań za PIT 28 natomiast do 31.08.2010 r. z pozostałych zeznań podatkowych
 • pod uwagę brana jest kwota z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia albo korekty z zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego
 • warunkiem przekazania 1% jest zapłata w pełnej wysokości podaktu należnego stanowiącego podstawę obliczenia tej kwoty

 

 

Organizacje Pożytku Publicznego z Powiatu Dębickiego, dla których można przekazywać 1% w 2010 roku: 

 

Numer KRS Nazwa organizacji Siedziba
0000008843 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość" Dębica
0000019024 Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Dębica
0000019219 Ludowy Klub Sportowy Łęki Górne Łęki Górne
0000020698 "Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka" Dębica
 0000027271 Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Tańca "Złota Para" W Dębicy Dębica
0000070614 Klub Sportowy "Wisłoka" Dębica
0000089353 Klub Sportowy "Chemik" Pustków
 0000100485 Ludowy Klub Sportowy "Igloopol" Dębica Dębica
0000130481 Ludowy Klub Sportowy Rzemieślnik - Taurus Pilzno
0000131039 Stowarzyszenie Pomocy Społecznej "Ad Astram" w Dębicy Dębica
0000156681 Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi "Europa Donna - Dębica" Dębica
0000204403 Młodzieżowy Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Pustyni Pustynia
0000205257 Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego "Dobroć" Dębica
0000208823 Towarzystwo Miłośników Przyrody "Iwa" Pustynia
0000215866 Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej Pilzno
0000218296 Uczniowski Klub Sportowy Lider w Dębicy Dębica
0000222942 Stowarzyszenie Przyjaciół Folkloru Ludowego Dębica
0000224719 Społeczne Ognisko Muzyczne im. Fryderyka Chopina Dębica 
0000225203 Uczniowski Klub Sportowy "Śnieżka" Dębica Szkółka Hokejowa Dębica
0000225300 Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Młodych Talentów w Dębicy Dębica
0000227153 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nagawczyna Nagawczyna
0000228045 Ludowy Klub Sportowy "Brzostowianka" Brzostek
0000228769 Międzyszkolny Klub Sportowy w Dębicy Dębica
0000229658 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy "Szansa" Dębica
0000230571 Stowarzyszenie "Dziesiątka" Dębica
0000231088 Fundacja Śnieżki "Twoja Szansa" Brzeźnica
0000232930 Międzyszkolny Klub Pływacki "Bobry" Dębica
0000240070 Stowarzyszenie "Przyjaciół Ekonomika" Dębica
0000248652 Klub Sportowy "Machowa" Machowa
0000264643 Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II Dębica 
0000267113 Stowarzyszenie Wspierania Edukacji w Zespole Szkół w Siedliskach-Bogusz Siedliska-Bogusz
0000276458 Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dębicy Dębica 
0000294314 Taurus Dzieciom Pilzno
0000069581 Koło Dębickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta 
z dopiskiem „Koło w Dębicy”
Dębica
0000225587 Polski Czerwony Krzyż
z dopiskiem „Dla Zarządu Rejonowego w Dębicy”
Dębica
0000008298 Polski Związek Głuchych - Oddział Podkarpacki w Rzeszowie
z dopiskiem „Dla Dębicy”
Dębica
0000037306 Polski Związek Niewidomych - Okręg Podkarpacki 
z dopiskiem „1% dla Koła Dębica”
Rzeszów
0000230295 Stowarzyszenie Pomocy „Razem Łatwiej”
z dopiskiem „Dom Pomocy Społecznej w Dębicy, ul. Leśna 183”
Dębica
0000296261 Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Podkarpacka 
z dopiskiem „Hufiec Dębica oraz Ziemi Pilźnieńskiej”
Rzeszów

 


 

Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 

w ramach


Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009

 

 

Partner projektu:

Urząd Miejski w Dębicy

 

 

  Patronat medialny:

Tygodnik - Obserwator Lokalny

 

 

statystyka