O projekcie

Realizacja projektu: od 1-go stycznia 2011 roku do 31-go grudnia 2012 roku
 

Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu od 1 stycznia 2011 rozpoczęło realizację projektu pt. „AKCELERATOR” w ramach działania Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Podddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.


Projekt "AKCELERATOR" adresowany jest do przedsiębiorców i ich pracowników z mikro, małych, średnich oraz dużych firm z województwa podkarpackiego, mających siedzibę lub oddział na terenie następujących powiatów:

 

 • dębickiego
 • jasielskiego
 • mieleckiego
 • ropczycko-sędziszowskiego

 

Celem projektu jest kompleksowe podwyższenie umiejętności zawodowych pracowników, kadry zarządczej i specjalistów ze 120 przedsiębiorstw, a tym samym wzrost konkurencyjności tych przedsiębiorstw poprzez:
 

 • rozwój umiejętności zawodowych kluczowych pracowników z firm uczestniczących w projekcie
 • wdrożenie w 120 firmach usprawnień organizacyjnych i marketingowych, wdrożenie rozwiązań i innowacji na podstawie wiedzy zdobytej w ramach projektu
 • wzrost powszechności inwestowania w zasoby ludzkie w 120 firmach uczestniczących w szkoleniach
 • dopasowanie umiejętności zawodowych pracowników do zmieniających się warunków rynkowych

 

Projekt przewiduje:
 

 • profesjonalne materiały szkoleniowe dla uczestników projektu
 • poczęstunek w formie przerwy obiadowej i kawowej dla uczestników szkoleń stacjonarnych
 • certyfikaty poświadczające zdobyte umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

 

W ramach projektu przewiduje się następujące działania:
 

 • Styczeń - Luty 2011 - działania organizacyjne oraz promocyjne projektu
 • Luty 2011 - Grudzień 2012 - działania organizacyjne i promocyjne związane z rekrutacją uczestników projektu na poszczególne szkolenia. Do szkoleń miękkich rekrutacja będzie prowadzona w trybie ciągłym. Rekrutacja będzie prowadzona odrębnie do każdego rodzaju szkolenia, aż do zamknięcia danej grupy szkoleniowej. W przypadku szkoleń informatycznych i językowych pod kątem rekrutacji nabór będzie zamknięty i prowadzony w I kwartale 2011 i 2012 roku (2 tury).
 • Marzec 2011 - Grudzień 2011 - zindywidualizowane szkolenia językowe - szkolenia skierowane będą do najwyższej kadry menedżerskiej (właściciele firm, członkowie zarządu, dyrektorzy). Szkolenie realizowane będzie w formie indywidualnej sesji treningu językowego na poziomie zaawansowanym. W zajęciach weźmie udział 20 osób, szkolenie trwać będzie 60 godzin (30 sesji po 2 h) w godzinach pracy, realizowanych w 1-2 sesjach/tydzień.
 • Marzec 2011 - Grudzień 2012 - szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji miękkich - przeprowadzonych zostanie 36 trwających 24 godzinny (3 sesje po 8h) szkoleń stacjonarnych dla 540 uczestników projektu z następujących zakresów tematycznych: sprzedaż; umiejętności interpersonalne; zarządzanie zmianą gospodarczą. Szkolenia będą prowadzone w dniach roboczych w godzinach pracy.
 • Marzec 2011 - Grudzień 2012 - szkolenie: rozwiązania informatyczne jako narzędzia optymalizacji pracy w firmie - przeprowadzonych zostanie 12 szkoleń informatycznych, trwających 32 godziny (4 sesje po 8h) dla 144 uczestników z zakresu: zastosowanie Excela w automatyzacji i podwyższeniu efektywności pracy - 4 szkolenia; zastosowanie funkcji MS WORD i Acces w pracy administracyjno-biurowej - 4 szkolenia; projektowanie z zastosowaniem Autocad (projektowanie przestrzenne i w płaszczyźnie) - 4 szkolenia. Każde szkolenie prowadzone będzie w dniach roboczych w godzinach pracy.
 • Marzec 2011 - Grudzień 2012 - szkolenia językowe - Business English: Szkolenie skierowane do osób korzystających w pracy z języka obcego (dział handlowy, marketingu, sprzedaży oraz pracowników administracyjnych i menedżerów). Przeprowadzonych zostanie 16 szkoleń trwających 120 godzin dla 192 uczestników projektu. Szkolenia realizowane będą wyłącznie na poziomie zaawansowanym i średniozaawansowanym i prowadzone będą 2 razy w tygodniu po 2 h, w dniach roboczych w godzinach pracy.
   

 


  

Człowiek - najlepsza inwestycja

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


 

stat4u

statystyka