Podkarpackie Inicjatywy Lokalne - Aktualności

KOMUNIKAT - PRZEDŁUŻENIE PRAC FORMALIZUJĄCYCH - „AKADEMIA AKTYWNYCH OBYWATELI - PODKARPACKIE INICJATYWY LOKALNE”

W nawiązaniu do informacji na temat harmonogramu prac dotyczących formalizacji inicjatyw realizowanych w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” informujemy, że termin tego procesu zostaje wydłużony do dnia...
20-09-2014

KOMUNIKAT - SPOTKANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE - „AKADEMIA AKTYWNYCH OBYWATELI - PODKARPACKIE INICJATYWY LOKALNE”

W nawiązaniu do założeń projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” informujemy, że w najbliższym czasie odbędą się spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli zwycięskich organizacji, których celem będzie...
15-09-2014

KOMUNIKAT - DZIAŁANIA FORMALIZUJĄCE - „AKADEMIA AKTYWNYCH OBYWATELI - PODKARPACKIE INICJATYWY LOKALNE”

W nawiązaniu do aktualnie trwających prac, kończących proces formalizacji inicjatyw, realizowanych w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” informujemy, że w tygodniu od 15-go do 19-go września 2014 roku...
15-09-2014

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW - I EDYCJA 2014 - „AKADEMIA AKTYWNYCH OBYWATELI - PODKARPACKIE INICJATYWY LOKALNE”

Operatorzy programu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” informują, że zakończona została ocena merytoryczna wniosków złożonych w I edycji naboru wniosków. W ramach tej edycji do oceny merytorycznej przekazanych...
05-09-2014

KOMUNIKAT - PUBLIKACJA LISTY RANKINGOWEJ - I EDYCJA 2014 - „AKADEMIA AKTYWNYCH OBYWATELI - PODKARPACKIE INICJATYWY LOKALNE”

W związku z trwającym procesem oceny merytorycznej wniosków w ramach I edycji projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” informujemy, że w pierwszym tygodniu września 2014 roku, zostanie opublikowana...
01-09-2014

KOMUNIKAT W SPRAWIE OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW - I EDYCJA 2014 - „AKADEMIA AKTYWNYCH OBYWATELI - PODKARPACKIE INICJATYWY LOKALNE”

W związku z zakończonym naborem wniosków w ramach I edycji projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” informujemy, że zakończona została ocena formalna. Ostateczna lista (do pobrania poniżej) zawiera informacje...
23-08-2014

INICJATYWY LOKALNE W PODKARPACKIM CZAS ZACZĄĆ! - KONKURS DOTACYJNY TRWA

Czym jest inicjatywa lokalna? Ile osób liczy grupa nieformalna? Jakie działania mogą realizować mieszkańcy w ramach inicjatywy lokalnej? Gdzie i jak można pozyskać środki finansowe na realizację inicjatywy lokalnej? Czy w ramach konkursu...
07-08-2014

STARTUJE NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE W RAMACH PROJEKTU „AKADEMIA AKTYWNYCH OBYWATELI - PODKARPACKIE INICJATYWY LOKALNE”

Rusza nabór wniosków w konkursie grantowym, organizowanym w ramach projektu - „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, w którym młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z województwa podkarpackiego...
28-07-2014
statystyka