Wizytówki Organizacji Pozarządowych

WIZYTÓWKI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - STOWARZYSZENIE DZIESIĄTKA

Stowarzyszenie DZIESIĄTKA powstało w 2004 roku z woli osób działających na rzecz środowiska Osiedla Kępa Wolica i Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy. Groźba likwidacji tej placówki wymusiła podjęcie inicjatywy integrującej społeczność szkoły i...
31-12-2009

WIZYTÓWKI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - STOWARZYSZENIE UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "OLIMP" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W DĘBICY

Działania podejmowane przez Klub mają na celu rozwijanie zainteresowań sportowych dzieci, uczenie kulturalnego dopingowania i zachowania się podczas imprez sportowych, wpajanie zasad fair play w rywalizacji...
31-12-2009

WIZYTÓWKI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - STOWARZYSZENIE "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ"

Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” podejmuje działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. osoby niepełnosprawne). Głównym celem organizacji jest przede wszystkim pomoc dzieciom specjalnej troski...
31-12-2009

WIZYTÓWKI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PILZNA i ZIEMI PILŻNIEŃSKIEJ

Towarzystwo jest organizacją pożytku publicznego. Zajmuje się m.in.: kultywowaniem tradycji narodowej i regionalnej, ochroną dóbr Kultury i tradycji, upowszechnianiem wiedzy o dorobku Ziemi Pilźnieńskiej, działalnością edukacyjną i...
31-12-2009

WIZYTÓWKI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - RUCH KOBIET DO WALKI Z RAKIEM PIERSI "EUROPA DONNA" DĘBICA

Działalność Stowarzyszenia polega głównie na profilaktyce raka piersi, informowaniu kobiet o możliwości i najnowszych osiągnięciach w dziedzinie wyleczenia chorób nowotworowych. Warunkiem jest jak najszybsze jej zdiagnozowanie. Dlatego głównym zadaniem...
31-12-2009

WIZYTÓWKI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - STOWARZYSZENIE RODZICÓW i PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RADOŚĆ"

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych tak umysłowo, jak i ruchowo oraz umożliwienia im aktywnego i godnego uczestnictwa w...
31-12-2009

WIZYTÓWKI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - FUNDACJA "EDUCARE ET SERVIRE"

Fundacja zajmuje się m.in.: inicjowaniem i organizowaniem akcji w celu pozyskiwania środków do realizacji celów statutowych Fundacji, organizowaniem i finansowaniem wystaw, odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń...
31-12-2009

WIZYTÓWKI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - STOWARZYSZENIE "NOWY DOM"

Misją stowarzyszenia jest "...aby dzieci miały dom...", a cele statutowe to m.in.: propagowanie i tworzenie ruchu zastępczego rodzicielstwa, udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom zastępczym, prowadzenie i wspieranie programów w zakresie...
31-12-2009

WIZYTÓWKI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - STOWARZYSZENIE IM. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO "DOBROĆ"

Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej: działalność dobroczynna, opiekuńczo-wychowawcza, pomoc społeczna, promowanie i wspieranie pracy wolontariuszy, organizowanie wszelkich działań ukierunkowanych...
31-12-2009

WIZYTÓWKI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - STOWARZYSZENIE "UWIERZ W SIEBIE"

Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” jest organizacją pozarządową założoną w listopadzie 2007 roku z inicjatywy rodziców, dyrektorów placówek edukacyjnych oraz przedsiębiorców, którego główną misją było polepszanie warunków kształcenia dzieci i...
31-12-2009
statystyka