Korzyści

 

Organizacje pozarządowe, które przystąpią do projektu otrzymają w okresie jego trwania:

 

  • bezpłatny dostęp do usług prawnych

 

  • bezpłatny dostęp do usług informatycznych

 

  • bezpłatny dostęp do usług konsultingowo-doradczych związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na codzienną działalność w tym konsulting wniosków w ramach projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

  • bezpłatny dostęp do urządzeń elektronicznych (ksero + komputer z dostępem do internetu i drukarką)

 

  • bezpłatną "wizytówkę" w internecie w domenie: www.nazwa_stowarzyszenia.ngo-debica.pl oraz możliwość umieszczania informacji o bieżącej działalności na dębickim portalu organizacji pozarządowych na okres 2 lat

 

  • bezpłatny e-mail w domenie: nazwa_stowarzyszenia@ngo-debica.pl na okres 2 lat

 

  • bezpłatny udział w 6 szkoleniach w tym 2 szkolenia wyjazdowe (dwudniowe) - w sumie ponad 56 godzin - o tematyce: Prawne aspekty życia i funkcjonowania organizacji pozarządowych, Struktura organizacji oraz misja i cele przy współpracy z JST, Strategia zarządzania organizacją, Kultura wewnątrzorganizacyjna i zarządzanie zasobami ludzkimi, Współpraca z otoczeniem, Księgowość w organizacji pozarządowej, Jak planować, napisać, zarządzać i rozliczać projekty ?, Marketing, reklama i PR, Warsztaty dziennikarskie, Narzędzia informatyczne w życiu organizacji pozarządowej, Aktualne źródła finansowania - programy i granty dla sportu, oświaty, osób wykluczonych społecznie - osoby biorące udział w szkoleniach otrzymają imienne certyfikaty

 

  • bezpłatne produkty/usługi promocyjne - możliwość umieszczenia informacji w wydawnictwie o organizacjach pozarządowych powiatu dębickiego oraz na płycie DVD kolportowanego jako wkładka do  gazety - Obserwator Lokalny w nakładzie - 9.000 sztuk

 

  • bezpłatny udział w 3 konferencjach - inaugurująca i kończąca projekt oraz konferencja o tematyce - Dobre przykłady działań polskich NGO - podczas której zaprezentowane zostaną sylwetki 4 organizacji pozarządowych z Polski

 

Dodatkowo osoby/organizacje będą mogły za wynagrodzeniem, wspierać działania nakierowane na powstanie dokumentu: "Strategia współpracy organizacji pozarządowych powiatu dębickiego z administracją publiczną na lata 2010-2013"

 

 

statystyka