Usługi

 

Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu funkcjonuje od lipca 2006 roku oferując następujące usługi:

 

 • organizacja szkoleń interpersonalnych
 • organizacja szkoleń zawodowych
 • organizacja szkoleń informatycznych
 • wsparcie w pozyskiwaniu dotacji w ramach programów UE
 • realizacja podwykonawstwa projektów finansowanych z UE i innych dotowanych programów na terenie powiatu dębickiego (rekrutacja beneficjentów, promocja projektu, wynajęcie sal szkoleniowych, pomoc w opracowaniu materiałów szkoleniowych, catering, dowóz beneficjentów do miejsca szkolenia i wiele innych)
 • konsulting i doradztwo w zakresie finansów i szeroko rozumianej przedsiębiorczości
 • realizacja międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych wizyt studyjnych wśród przedsiębiorców powiatu dębickiego
 • wspieranie osób bezrobotnych, poszukujących pracę czy też chcących zmienić własne kwalifikacje zawodowe
 • kampanie informacyjno-promocyjne (tworzenie, realizacja, wdrażanie)
 • programy lojalnościowe (tworzenie, realizacja wdrażanie)
 • działalność wydawnicza (projektowanie, kreacja i produkcja  broszur, katalogów, informatorów)
 • organizacja targów, kiermaszy, forów, paneli dyskusyjnych, konferencji
 • organizacja okolicznościowych spotkań przedsiębiorców połączonych z prezentowaniem ofert
 • partnerstwo w projektach dotowanych z zewnętrznych funduszy
 • partnerstwo w projektach realizowanych w ramach działalności statutowej z innymi organizacjami

 

*Aktualizacja: 29 stycznia 2010 roku

 

Targi Pracy i Edukacji -...
Głównym organizatorem...
Stowarzyszenie drugi rok...
Stowarzyszenie Dębicki...
Międzynarodowa wizyta...
Podczs wizyty obecni...
Bezpłatne szkolenie z...
Szkolenie informatyczne...
Szkolenie finansowane z...
Kurs języka angielskiego...
Szkolenie informatyczne...
Szkolenie finansowane z...
Szkolenie finansowane z...
Wystawa...
Okolicznościowe...
statystyka