O klubie

Szanowni Internauci, 
 

    Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz menadżerów. Swoje funkcjonowanie opiera na pracy społecznej członków, którym zależy na stworzeniu wspólnego forum działania na rzecz środowiska dębickiego biznesu. 

    Początek istnienia stowarzyszenia to luty 2006 roku, kiedy to dębiccy przedsiębiorcy podjęli się zadania wykreowania wspólnoty działającej na rzecz biznesu nie zapominając przy tym o społeczności lokalnej. Zamierzamy wysławić dobre imię naszego regionu wśród potencjalnych inwestorów, którzy widząc nasze działania nie oprą się inwestowaniu w naszym mieście. Swoim istnieniem chcemy wspierać wszystkie podmioty gospodarcze, które przyczyniają się do budowy silniejszego wizerunku naszego miasta. To do nich między innymi skierujemy naszą pomoc w realizacji swoich planów biznesowych. To im wskażemy prawidłową drogę do lepszej przyszłości. 

    Chcemy, aby przedsięwzięcia, których realizacją zajmować się będzie Dębicki Klub Biznesu, przyniosły jak najwięcej korzyści dla całej społeczności dębickiej.
 


Z wyrazami szacunku

Prezes Stowarzyszenia
Dębicki Klub Biznesu


Zbigniew Nosal

 

statystyka