Mobilne Laboratorium Komputerowe rozpoczęło swoją działalność

Mobilne Laboratorium...
Pierwsi użytkownicy...

 

    Uroczystą konferencją w dniu 7-go sierpnia 2008 roku, podsumowującą dotychczasową działalność Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu wspólnie z partnerami, otworzono Mobilne Laboratorium Komputerowe, które ma być wykorzystywane m.in. na szkolenia informatyczne dla mieszkańców powiatu dębickiego. „Przenośna pracownia komputerowa” składa się z 15 laptopów, które w każdej chwili mogą znaleźć się w danym miejscu i służyć jako narzędzie do nauki.

 

    Podczas uroczystości Zbigniew Nosal, prezes Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu przedstawił także plan działania na najbliższe półrocze, w tym akcje wspierania oświaty, lokalnej przedsiębiorczości, walki z bezrobociem oraz działalność na rzecz rozwoju gospodarczego naszego regionu.

 

    „Powstaliśmy by działać na rzecz rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego środowiska” - rozpoczął swoje przemówienie Zbigniew Nosal, który podkreślał wartość ściągniętych do Dębicy pieniędzy w związku z organizacją wielu przedsięwzięć wpisanych w cele statutowe Stowarzyszenia. „Wartość dotychczasowych działań Dębickiego Klubu Biznesu to 780 tysięcy złotych. Nie są to pieniądze, które zasiliły bezpośrednio konto klubu, tylko zostały w całości wydane na organizowane przez nas przedsięwzięcia”.

 

    W spotkaniu swoje wystąpienie miał również partner ostatniego projektu na rzecz powstrzymania migracji zarobkowej Burmistrz Miasta Dębica Paweł Wolicki, który podkreślił, że miasto cały czas stara się o stworzenie jak najlepszego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości. - „Dlatego powołaliśmy Związek Gmin Powiatu Dębickiego, podpisaliśmy umowę z Mielcem, ściśle współpracujemy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu, Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, Fundacją Educare et Servire a także Amerykańską Izbą Handlową w Krakowie, Izbą Przemysłowo - Handlową w Rzeszowie. Dębica do celów promocyjnych używa hasła Miasto Otwarte. Jesteśmy więc otwarci na nowe inwestycje. Posiadamy tradycje przemysłowe, jesteśmy miastem dobrego produktu i miastem perspektyw”.

 

    Podczas spotkania nie mogło zabraknąć również innych partnerów, którzy współpracują ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu. Jednym z takich partnerów jest Fundacja „Twoja Szansa”, działająca przy Fabryce Farb i Lakierów ŚNIŻKA S.A., którą reprezentowała Prezes Fundacji - Joanna Grych Węglarz. W swoim wystąpieniu podkreślała, jak ważną rolę może pełnić biznes w środowisku organizacji pozarządowych.

 

    „Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu tworzy dobry klimat polegający nie tylko na trosce o zyski, ale na świadomości za społeczną odpowiedzialność. Członkowie Stowarzyszenia są bardzo cennymi partnerami. To dzięki współpracy z Klubem Biznesu wytworzył się także dobry klimat wokół organizacji pozarządowych. W tym roku nasza Fundacja wraz z Dębickim Klubem Biznesu przyzna sześć stypendiów dla studentów powiatu dębickiego w wysokości 380 złotych przez 10 miesięcy” - argumentowała dobrą współpracę Joanna Grych - Węglarz z Fundacji „Twoja Szansa”.

 

    Punktem najważniejszym całego spotkania było jednak oficjalne otwarcie „Mobilnego Laboratorium Komputerowego”, którego głównym zadaniem jest dotarcie w każde miejsce naszego powiatu, w celu organizacji szkoleń informatycznych. Jak dodał Prezes Nosal, mają one służyć naszemu społeczeństwu w celu podnoszenia własnych kwalifikacji i umiejętności zawodowych. „Wierzę, że inwestycja którą dokonaliśmy ze środków własnych, służyć będzie dębickiej społeczności, a zysk z kapitału ludzkiego jaki osiągniemy poprzez cykl szkoleń, również tych bezpłatnych, przyczyni się do dynamicznego rozwoju niejednej firmy”

 

    Ważnym elementem całego projektu, co podkreślił na koniec Prezes Zbigniew Nosal, jest również zmniejszenie kosztów organizacji szkoleń informatycznych dla pracowników dębickich przedsiębiorstw. „Mobilne Laboratorium Komputerowe może być również pożyczane do dębickich przedsiębiorstw na wewnętrzne szkolenia. Już teraz nie muszą oni jeździć poza nasze miasto do pracowni informatycznych na szkolenia. Wystarczy, że dograją wszelkie formalności z naszym Stowarzyszeniem i komputery mogą znaleźć się w firmie w określonym momencie na konkretne potrzeby. Dlatego też jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje związane z funkcjonowaniem naszego laboratorium”, Mobilne Laboratorium Komputerowe już zaczęło swoje funkcjonowanie. Pierwsze szkolenie odbyło się już 8-go sierpnia i skorzystali z niego uczestnicy kursu z podstaw obsługi komputera, biorący udział w projekcie nakierowanym na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników województwa podkarpackiego - 45+.

 

    Następne bezpłatne szkolenie skierowane do osób bezrobotnych naszego powiatu z wykorzystania internetu do poszukiwania pracy, odbędzie się w miesiącu październiku, listopadzie i grudniu. Osoby zainteresowane tym kursem mogą znaleźć więcej informacji na ten temat w dodatku edukacyjnym niniejszego wydania.

 

    Instytucje, firmy czy też przedsiębiorstwa zainteresowane wypożyczeniem Mobilnego Laboratorium Komputerowego mogą uzyskać więcej informacji na ten temat w Biurze Informacji Biznesowej pod numerem telefonu: (014) 681 90 30.

 

Cennik wyjściowy wypożyczenia Mobilnego Laboratorium Komputerowego - do negocjacji

 

Ilość dni Ilość laptopów

Cena za laptopa/dzień

(kwota netto + 22% VAT)

1 - 2 1 - 5 55 zł
1 - 2 6 - 10 45 zł
1 - 2 11 - 15 35 zł
3 - 4 1 - 5 45 zł
3 - 4 6 - 10 35 zł
3 - 4 11 - 15 25 zł
>5 1 - 5 40 zł
>5 6 - 10 30 zł
>5 11 - 15 20 zł

 

 

statystyka