Członkowie

Członkami Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu mogą być osoby fizyczne i prawne.

 

Klub zrzesza Członków:

 

Zwyczajnych - może być to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, prowadząca działalność gospodarczą bądź zawodowo trudniąca się zarządzaniem przedsiębiorstwem, odznaczająca się odpowiednimi osiągnięciami zawodowymi i wysokimi walorami etyczno-moralnymi, kierująca się w swojej działalności zasadami uczciwości i rzetelności.

 

Wspierających - może być to osoba prawna zainteresowana działalnością Klubu, która zadeklaruje wsparcie finansowe na rzecz realizacji celów i zadań Klubu, bądź inną formę materialnego wsparcia.

 

Honorowych - może być to osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w rozwój idei Klubu lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Klubu. Członkostwo Honorowe nadaje Rada Klubu. Członkowie Honorowi zwolnieni są ze zobowiązań finansowych wobec Klubu

 

 

statystyka