Cele

 

Cele Dębickiego Klubu Biznesu:

 

 1. Promocja i rozpowszechnianie zasad etyki biznesu oraz budowanie prestiżu przedsiębiorcy
 2. Współdziałanie z organami administracji publicznej w tworzeniu sprzyjających warunków dla działalności gospodarczej
 3. Inicjowanie działań lobbingowych kreujących ziemię dębicką jako atrakcyjnego miejsca dla inwestycji zewnętrznych
 4. Wspieranie, reprezentowanie i ochranianie interesów gospodarczych członków Klubu oraz innych osób prowadzących działalność gospodarczą
 5. Świadczenie pomocy i współpraca w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez członków Klubu działalności gospodarczej
 6. Wspieranie rozwoju regionu oraz działań na rzecz dobra wspólnego, w tym działalności naukowej, oświatowej i kulturalnej
 7. Podejmowanie społecznie użytecznych przedsięwzięć we współpracy z organami samorządowymi powiatu dębickiego
 8. Ocenianie i rekomendacja projektów gospodarczych opracowanych przez członków Klubu
 9. Organizacja szkoleń z zakresu wiedzy gospodarczej, podatkowej i marketingowej
 10. Organizacja paneli dyskusyjnych o problemach z otoczenia gospodarki w regionie i kraju
 11. Organizacja konkursów i programów promocyjnych o tematyce gospodarczej
 12. Udział w konsultacjach społecznych, delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych administracji publicznej
 13. Organizacja spotkań towarzyskich oraz imprez promocyjnych i charytatywnych.
 14. Współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

 

statystyka