Z CYKLU "ŻYCIE NASZYCH FIRM" - SPOTKANIE Z EKOLOGIĄ, CZYLI EKO LEKCJE Z TIKKURILA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5

30-03-2017

25 marca br. pomiędzy godziną 20:30 a 21:30 w Tikkurila Polska SA zgasły reklamy świetlne oraz większość oświetlenia zewnętrznego. Nie była to jednak awaria. Tak firma – tradycyjnie już - włączyła się w obchody Godziny dla Ziemi.

Godzina dla Ziemi to międzynarodowa inicjatywa organizacji World Wildlife Fund (WWF), polegająca na symbolicznym wyłączeniu zbędnego oświetlenia na jedną godzinę, a której celem jest zwrócenie uwagi na kwestie związane z ekologią.

Przy okazji tego projektu Tikkurila Polska SA juz po raz trzeci zaprosiła najmłodszych do rozpoczęcia ich przygody z ekologią. Tym razem firma odwiedziła Szkołę Podstawową nr 5, gdzie około 300 dzieci z klas 1-3 wzięło udział w zorganizowanych przez Tikkurila eko lekcjach.

To bardzo ważne, aby młodym ludziom uświadamiać, a potem przypominać, że to oni sami są odpowiedzialni za otaczające nas środowisko i pokazywac im, jak poprzez własne postępowanie mogą podejmować osobistą odpowiedzialność za czystość ekologiczną dla siebie i przyszłych pokoleń – mówi Magdalena Olszewska, Kierownik ds. Komunikacji Korporacyjnej i PR w firmie Tikkurila.

Interaktywna forma zajęć spotkała się z uznaniem młodych ekologów. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, co przy tego typu projektach jest ważne nie tylko z punktu widzenia atrakcyjności programu, ale przede wszystkim jego efektywności.

„Takie działania mają bardzo pozytywny wpływ na dzieci, uczą ich ekologicznych zachowań. Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej przewiduje realizację tematów dotyczących zagadnień ekologicznych. Dzięki zajęciom takim jak eko lekcje organizowane przez firmę Tikkurila, dzieci w ciekawy sposób uczą się nie tylko samych podstaw ekologii, ale także poszanowania przyrody, środowiska i najbliższego otoczenia” – mówi Renata Baran, Zastępca Dyrektora d.s. Szkoły Podstawowej, Szkoła Podstawowa nr 5 w Dębicy.

Merytorycznego wsparcia firmie udzieliła Branżowa Organizacja Odzysku, z którą Tikkurila od lat współpracuje w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Przyczynianie się do budowania świadomości ekologicznej przez Tikkurila to jeden z elementów strategii CSR firmy. Poprzez takie projekty jak Godzina dla Ziemi czy eko lekcje Tikkurila chce zwrócić uwagę na potrzebę dbania o otoczenie. Firma często uczestniczy również w spotkaniach i prelekcjach, podczas których prezentuje własne doświadczenia w zakresie ochrony środowiska, a od trzech lat prowadzi akcję “Bądź odpowiedzialny w naturze - posadź drzewo z Tikkurila!”, w ramach której wspólnie z wolontariuszami posadziła już 15 tysięcy drzew.

Źródło: TIKKURILA POLSKA S.A.

statystyka