Wszystkie

Z CYKLU "Z ŻYCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH" - TRZECIE URODZINY FUNDACJI TWOJA SZANSA

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A., która jako firma aktywnie działająca na polu tzw. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu poprzez działania dobroczynne, w marcu 2005 roku powołała do życia Fundację TWOJA SZANSA.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: DĘBICA - MIASTO OTWARTE NA INWESTYCJE

W sumie 37 prac zostało nadesłanych na konkurs organizowany wspólnie z Urzędem Miejskim w Dębicy, pod hasłem: "Dębica - Miasto otwarte na inwestycje". Uznanie w oczach komisji oceniającej uzyskały cztery prace, których autorzy otrzymali nagrody pieniężne.
09-01-2008Wydarzenia

WYRÓŻNIENIE DLA STOWARZYSZENIA DĘBICKI KLUB BIZNESU W KONKURSIE NA PODKARPACKĄ INICJATYWĘ POZARZĄDOWĄ 2007 ROKU

Akcja na rzecz dębickiego Domu Dziecka Hanka organizowana przez Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, została dostrzeżona i wyróżniona przez Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego z Rzeszowa w ramach konkursu na "Podkarpacką inicjatywę pozarządową 2007 roku".

JAK ZOSTAĆ PRZEDSIĘBIORCĄ ? NIETYPOWA LEKCJA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Ponad 100 osób - zaproszonych gości, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - wzięło udział w dniu 29.11.2007 r. w nietypowej lekcji o przedsiębiorczości organizowanej przez Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu...

STYPENDIA W RAMACH PROGRAMU "MOJE STYPENDIUM 2007" PRZYDZIELONE

Ponad 90 wniosków zostało nadesłanych przez studentów powiatu dębickiego do udziału w konkursie "Moje stypendium 2007", które po weryfikacji formalnej przeszły do oceny merytorycznej przez Komisję Stypendialną w dniu 20-go listopada 2007 r...

KELNER, KUCHARZ, POKOJÓWKA, RECEPCJONISTA - BEZPŁATNY PROJEKT WSPARCIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I ZAGROŻONYCH UTRATĄ PRACY

Około 130 osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem może wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu w zawodach: kelner, kucharz, pokojówka i recepcjonista w ramach projektu: "Edukacja i partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju...

OFERTA SZKOLENIOWA DLA WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW DĘBICKICH PRZEDSIĘBIORCÓW - LISTOPAD 2007

Z nowej oferty szkoleniowej przygotowanej przez Biuro Informacji Biznesowej przy Stowarzyszeniu Dębicki Klub Biznesu, skorzystać będą mogli w listopadzie, właściciele i pracownicy mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw z powiatu dębickiego.

ZAKOŃCZONO KURS WSPARCIA DLA KOBIET NA RYNKU PRACY

Dwunastodniowy kurs w ramach projektu "NOWE KWALIFIKACJE, PRACA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA BEZROBOTNYCH KOBIET" organizowanym w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich ukończyło 22 kobiety z terenu powiatu dębickiego i...

STYPENDIA DLA STUDENTÓW Z POWIATU DĘBICKIEGO

Po 350 zł miesięcznie otrzymają studenci, którzy wezmą udział w konkursie stypendialnym organizowanym w ramach projektu: "Moje stypendium 2007". Konkurs współorganizowany jest przez partnerski program Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii...

Z CYKLU "SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU" - STOWARZYSZENIE DĘBICKI KLUB BIZNESU WSPIERA WYŚCIG PRO-LIGI "ARKUS & ROMET"

Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu i jego członkowie: Arkus & Romet Group Sp. z o.o., Podkarpacki Bank Spółdzielczy, TRANS-POŁUDNIE Sp. z o.o. oraz firma PROGRAFIX Sp. z o.o., wspierają wyścig kolarski "PRO-LIGA Arkus & Romet", który odbędzie się...
statystyka