Wszystkie

KOMUNIKAT - PRZEDŁUŻENIE PRAC FORMALIZUJĄCYCH - „AKADEMIA AKTYWNYCH OBYWATELI - PODKARPACKIE INICJATYWY LOKALNE”

W nawiązaniu do informacji na temat harmonogramu prac dotyczących formalizacji inicjatyw realizowanych w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” informujemy, że termin tego procesu zostaje wydłużony do dnia...

KOMUNIKAT - SPOTKANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE - „AKADEMIA AKTYWNYCH OBYWATELI - PODKARPACKIE INICJATYWY LOKALNE”

W nawiązaniu do założeń projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” informujemy, że w najbliższym czasie odbędą się spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli zwycięskich organizacji, których celem będzie...

KOMUNIKAT - DZIAŁANIA FORMALIZUJĄCE - „AKADEMIA AKTYWNYCH OBYWATELI - PODKARPACKIE INICJATYWY LOKALNE”

W nawiązaniu do aktualnie trwających prac, kończących proces formalizacji inicjatyw, realizowanych w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” informujemy, że w tygodniu od 15-go do 19-go września 2014 roku...

V EDYCJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW Z POWIATU DĘBICKIEGO

O 380 złotych miesięcznie, przez dziewięć miesięcy, w ramach stypendium naukowo-socjalnego oraz do 1.000 zł na stypendium pomocowe, mogą ubiegać się studenci zamieszkujący powiat dębicki, w ramach lokalnego programu stypendialnego „Agrafka Agory”...

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW - I EDYCJA 2014 - „AKADEMIA AKTYWNYCH OBYWATELI - PODKARPACKIE INICJATYWY LOKALNE”

Operatorzy programu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” informują, że zakończona została ocena merytoryczna wniosków złożonych w I edycji naboru wniosków. W ramach tej edycji do oceny merytorycznej przekazanych...

KOMUNIKAT - PUBLIKACJA LISTY RANKINGOWEJ - I EDYCJA 2014 - „AKADEMIA AKTYWNYCH OBYWATELI - PODKARPACKIE INICJATYWY LOKALNE”

W związku z trwającym procesem oceny merytorycznej wniosków w ramach I edycji projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” informujemy, że w pierwszym tygodniu września 2014 roku, zostanie opublikowana...

KOMUNIKAT W SPRAWIE OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW - I EDYCJA 2014 - „AKADEMIA AKTYWNYCH OBYWATELI - PODKARPACKIE INICJATYWY LOKALNE”

W związku z zakończonym naborem wniosków w ramach I edycji projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” informujemy, że zakończona została ocena formalna. Ostateczna lista (do pobrania poniżej) zawiera informacje...

UMOWY NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE VIII” EDYCJA 2014 - WRĘCZONE

W dniu 18-go sierpnia 2014 roku odbyło się zorganizowane przez Ośrodek Działaj Lokalnie z terenu powiatu dębickiego (Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu) uroczyste wręczenie umów symbolizujących start lokalnych projektów w ramach programu...

WYBRANO WNIOSKI DO REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE VIII” EDYCJA 2014

W dniu 14-go sierpnia 2014 roku, obradowała komisja selekcyjna, która dokonała oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach programu „Działaj Lokalnie VIII” - edycja 2014, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez...

INICJATYWY LOKALNE W PODKARPACKIM CZAS ZACZĄĆ! - KONKURS DOTACYJNY TRWA

Czym jest inicjatywa lokalna? Ile osób liczy grupa nieformalna? Jakie działania mogą realizować mieszkańcy w ramach inicjatywy lokalnej? Gdzie i jak można pozyskać środki finansowe na realizację inicjatywy lokalnej? Czy w ramach konkursu...
statystyka