Z CYKLU „SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU” - „DROGOWE ABECADŁO GOODYEARA” DLA NAUCZYCIELI NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO

16-10-2015

„Drogowe Abecadło Goodyeara” to akcja edukacyjna, której celem jest wspieranie szkół i nauczycieli w działaniach, podnoszących bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej T.C. Dębica S.A. przekazała na ręce dyrektorów szkół podstawowych oraz przedszkoli w Dębicy scenariusze zajęć oraz inne materiały poświęcone bezpieczeństwu na drodze, dedykowane dzieciom z klas I – III oraz oddziałów zerowych. Materiały te mają pomóc nauczycielom w urozmaiceniu zajęć z wiedzy o ruchu drogowym, które są w podstawie programowej. Mają być także źródłem inspiracji dla własnych, autorskich pomysłów na lekcje dotyczące bezpieczeństwa i zasad ruchu drogowego dla nauczycieli. Scenariusze nie tworzą zwartego cyklu. Nauczyciel może wybrać z nich poszczególne elementy lub zrealizować je na lekcjach w całości.

„Drogowe Abecadło Goodyeara” uwzględnia treści z zakresu bezpieczeństwa na drodze oraz sprawnego poruszania się po mieście. Dzięki zawartym w nim treściom dzieci nie tylko poznają znaki drogowe, czy zasady bezpiecznego poruszania się na rowerze, ale także m.in. poćwiczą czytanie ze zrozumieniem, dodawanie, odejmowanie, czy mnożenie. Rozwiną także myślenie abstrakcyjne, oraz nauczą się pracy w zespole” – powiedziała Sylwia Żmijewska-Kwiręg, Dyrektorka zespołu programów edukacji obywatelskiej i ekonomicznej w Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Materiały zostały opracowane przez autorów i ekspertów Centrum Edukacji Obywatelskiej – niezależnej instytucji edukacyjnej, która od ponad 20 lat wspiera szkoły i nauczycieli, działa na rzecz poprawy jakości systemu oświaty, upowszechniania wiedzy obywatelskiej, promowania postaw niezbędnych do budowania społeczeństwa obywatelskiego.

„Od lat bardzo silnie angażujemy się w podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Efektywna edukacja dzieci w tym zakresie jest bardzo ważna. Jesteśmy przekonani, że materiały przekazane w ramach akcji „Drogowe Abecadło Goodyeara” spotkają się z zainteresowaniem i w przyjazny, ale mądry sposób, wprowadzą najmłodszych w świat ruchu drogowego oraz przyczynią się do poprawy ich bezpieczeństwa na dębickich drogach” - powiedział Stanisław Cieszkowski, prezes Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

W 2014 roku w Polsce miało miejsce 2 183 wypadków drogowych z udziałem dzieci w wieku od 7 do 14 lat. W zdarzeniach tych 50 dzieci poniosło śmierć, a 2 413 doznało obrażeń. Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród pieszych, a do wypadków najczęściej dochodziło w trakcie tygodnia (poniedziałki, środy, czwartki)1. Statystyki te pokazują, jak ważna i potrzebna jest edukacja na temat bezpieczeństwa drogowego prowadzona wśród uczniów szkół podstawowych.

Program „Drogowe Abecadło Goodyeara” jest elementem działań jakie Firma Oponiarska Dębica S.A. podejmuje na rzecz edukacji w zakresie bezpieczeństwa drogowego najmłodszych. Od pięciu lat firma wraz z Urzędem Miejskim w Dębicy prowadzi akcję „Bezpieczna droga do szkoły”, w ramach której w tym roku po raz kolejny przekazała adresowane do pierwszoklasistów wyprawki z elementami odblaskowymi, zwiększającymi widoczność dzieci po zmroku oraz książeczką do kolorowania, promującą zasady prawidłowego poruszania się po drodze.

Materiały edukacyjne programu „Drogowe Abecadło Goodyeara” dostępne są także na stronie www.1klasa.edu.pl oraz www.debica.com.pl/konspekt_dla_szkol.


„Drogowe Abecadło Goodyeara” zawiera materiały edukacyjne, w tym scenariusze zajęć lub aktywności z kartami zadań oraz kolorowanki, gry planszowe i układanki. Edukacja drogowa, którą proponujemy w przygotowanych materiałach, to edukacja zintegrowana, obejmująca m.in. takie obszary jak: matematyka, topografia, nauczanie przez eksperymenty, plastyka itp. Dzięki realizowanym zadaniom uczniowie i uczennice uświadamiają sobie m.in. konieczność stosowania się do zasad poruszania się na drogach, wdrażają umiejętność przechodzenia przez jezdnię, rozwijają spostrzegawczość, rozpoznają sygnalizację świetlną oraz kształtują umiejętności przewidywania niebezpieczeństw. W trakcie realizowanych aktywności uczniowie mają okazję nie tylko zdobywać wiedzę i umiejętności w wybranych obszarach, ale także kształtować umiejętności komunikacyjne, współpracy, kompetencje językowe itp.

W scenariuszu i kartach zadań „Bezpieczna droga” („Na rowerze czy na nogach – niech bezpieczna będzie droga”), uczniowie ćwiczą bezpieczne zachowania na drodze, poznają kody informacyjne znaków drogowych oraz sygnalizatorów poprzez zadania i ćwiczenia w terenie. Dzieci pracują indywidualnie i grupowo, obserwują zachowanie pieszych, oceniają ich bezpieczeństwo i nieprawidłowe zachowania. Scenariusz wykorzystuje również zabawy ruchowe w celu rozpoznawania znaków drogowych. Dzięki dołączonej do scenariusza kolorowance dzieci mogą ćwiczyć spostrzegawczość. Materiał ten zalecany jest do wykorzystania w klasach I i oddziałach zerowych.

W scenariuszu „Bezpieczne miasto” uczniowie poznają oraz rozróżniają figury geometryczne, uczą się określać najkrótszą drogę z jednego odcinka do drugiego. Na podstawie porównywania ofert wybranych produktów, dzieci wyliczają najkorzystniejsze ceny. Jako dodatkowe zadanie uczniowie robią grę planszową, wykorzystując poznane figury i akcesoria rowerowe. Dodatkowe karty zadań mogą być wykorzystane w klasach I-III.

W scenariuszu „Sprawne zmysły” („Kto ma sprawne uszy, oczy – ten po drogach śmiało kroczy”), uczniowie sprawdzają, jak zmysły wpływają na bezpieczeństwo na drodze. Podczas zajęć wykonują szereg doświadczeń z użyciem bądź wyłączeniem zmysłu słuchu, wzroku i równowagi. Używając swoich zmysłów, dzieci obserwują, jak mogą być one pożyteczne w codziennych zajęciach i zachowaniu bezpieczeństwa na drodze. Dzięki kolorowance dzieci uczą się unikać niebezpiecznych sytuacji poprzez prawidłowe zachowanie na przejściu dla pieszych oraz używając akcesoriów rowerowych. Materiał ten może zostać wykorzystany zarówno w klasach I, jak i starszych (po odpowiedniej modyfikacji).

Źródło: Informacja T.C. Dębica S.A.

statystyka