Z CYKLU „SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU” - DNI OTWARTE W FIRMIE TABOR POD HASŁEM BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

19-09-2015

Kolejna edycja dni otwartych odbyła się w dniu 19-go września 2015 roku w dębickiej firmie Tabor, która specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie produkcji i napraw taboru kolejowego. Chętnych do uczestnictwa nie brakowało, a atrakcje, które zostały przedstawione odwiedzającym, na pewno pozostaną w ich pamięci na długo.

W całym wydarzeniu położono duży nacisk na uświadomienie zagrożeń i konsekwencji wynikających z nie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa na torach kolejowych, które w głównej mierze adresowane były do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Uczestnicy brali udział w takich atrakcjach jak: quizy, zabawy, zwiedzanie Działu Napraw Lokomotyw oraz Działu Napraw i Produkcji Wagonów, plener z lokomotywami połączony z wjazdem lokomotywy na przyczepę samochodową, wysłuchanie prelekcji przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Dębicy dotyczącej bezpieczeństwa ruchu pt. „Bezpiecznie na torach - bezpiecznie na drodze”, prelekcji Straży Ochrony Kolei dotyczącej bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowych, uświadomienie zagrożeń i konsekwencji nie przestrzegania przepisów, pozorowany wypadek kolejowy połączony z akcją ratunkową z udziałem Straży Pożarnej, Policji i Straży Ochrony Kolei.

Działalność firmy w tym zakresie, zasługuje na wyróżnienie, bo firma angażując swoje zasoby, uświadamia lokalną społeczność - w szczególności dzieci - o zagrożeniach jakie mają miejsce na torach.

statystyka