WYKORZYSTANIE NOWYCH TECHNOLOGII DO POSZUKIWANIA PRACY - CYKL BEZPŁATNYCH KURSÓW DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

20-10-2008

Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu rozpoczęło cykl bezpłatnych kursów szkoleniowych skierowanych do osób bezrobotnych w wykorzystaniu nowych technologii do poszukiwania pracy. W sumie do końca grudnia zaplanowano 8 kursów w których przeszkolonych zostanie 80 osób.

Kurs organizowany jest dzięki dotacji pozyskanej ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „WORK in POLAND”, którego realizatorem jest Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z Warszawy. Uczestnicy kursu wzbogacają swoją wiedzę o działania związane z wyszukiwaniem informacji w internecie, na temat podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych jak i do poszukiwania pracy. „Kurs nakierowany jest na przekazywanie aktualnie obowiązujących rozwiązań w poszukiwaniu pracy poprzez wykorzystanie nowych technologii. Kursanci dowiadują się m.in. jak pisać CV i list motywacyjny z wykorzystaniem funkcji znajdujących się w oprogramowaniu do tego przystosowanym czy też jak wykorzystać Internet do poszukiwania kursów, szkoleń wspierających późniejsze poszukiwanie pracy” - informuje Zbigniew Nosal, Prezes Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu.

Kurs organizowany będzie do końca grudnia 2008 roku. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie mogą zgłaszać się do Biura Informacji Biznesowej działającym przy Stowarzyszeniu Dębicki Klub Biznesu - ul. Rynek 32 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 czy też zasięgnąć informacji telefonicznej pod numerem (014) 681 90 30. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

statystyka