STARTUJĄ BEZPŁATNE KURSY NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

23-03-2017

Na terenie województwa trwa rekrutacja do udziału w kursach, które dofinansowane są z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - aktualnie tworzone są grupy do kursów z języka angielskiego i niemieckiego w których udział dla mieszkańców województwa podkarpackiego jest całkowicie bezpłatny.

W kursach mogą uczestniczyć osoby pracujące i bezrobotne, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nauką danego języka po spełnieniu danych warunków, tj.:

Kurs I - organizowany przez Szkołę Języków Obcych AWALON - język angielski na poziomie A1 lub A2, język niemiecki na poziomie A1 - osoby muszą spełnić następujące wymogi:

  • minimum podstawowe wykształcenie oraz
  • wykształcenie co najwyżej średnie (dotyczy osób w wieku 25 lat - 49 lat) i/lub
  • wykształcenie dowolne (dotyczy osób w wieku 50 lat i więcej)

Kurs II - organizowany przez firmę „Informeg Konrad Skawiński” (w większości przeznaczony dla osób bezrobotnych - osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do kursu) - język angielski na poziomie do „A2” - osoby muszą spełnić następujące wymogi:

  • posiadają wykształcenie nie wyższe niż średnie,
  • nie uczestniczyły dotychczas we wsparciu LLL (Long Live Learning) w ramach kursów językowych.

Każdy kurs składa się z 120-180 godzin dydaktycznych w zależności od poziomu, a zajęcia odbywać się będą w godzinach i dniach zgodnie z potrzebami i możliwościami uczestników (szczegółowy harmonogram zostanie ustalony z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym). Grupy składać się będą z ilości od 8 do 12 osób, a zajęcia odbywać się będą w najbliżej położonym miejscu zamieszkania uczestników - w przypadku zebrania odpowiedniej ilości osób w danej miejscowości, kurs będzie mógł się odbywać właśnie w niej. Każdy uczestnik będzie miał możliwość potwierdzenia uzyskanych kwalifikacji poprzez uzyskanie międzynarodowego certyfikatu na poziomie końcowym kursu.

Aktualnie rekrutacja do I etapu trwa do końca marca 2017 roku - aktualizacja informacji: nabór trwa w trybie ciągłym.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać zgodnie z instrukcjami i regulaminem w danych kursach, które odnaleźć można na następujących stronach internetowych:


Więcej informacji uzyskać można także, dzwoniąc do Biura Informacji Biznesowej działającym przy Stowarzyszeniu Dębicki Klub Biznesu - tel. kontaktowy: (14) 681 90 30. W imieniu organizatorów zapraszamy do uczestnictwa.

statystyka