REKRUTACJA DO DWÓCH NOWYCH PROJEKTÓW DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z WOJ. PODKARPACKIEGO

21-11-2016

Firma ABAKUS Konsulting Sp. o.o. Sp.k. zaprasza do udziału osoby bezrobotne do dwóch projektów, których celem jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy wsparcia, po zakończonym kursie otrzymają możliwość płatnych staży zawodowych.

Firma prowadzi rekrutację do projektów pt. „NOWE WYZWANIA - NOWA SZANSA. Kompleksowy program wsparcia dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia z województwa podkarpackiego” oraz „VADEMECUM PRACY - Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych w wieku +29 z woj. podkarpackiego”. Pierwszy z nich dedykowany jest do osób w wieku 50+, a w drugim projekcie, wsparcie otrzymają osoby w wieku 29+.

Więcej informacji na temat każdego z kursów odnaleźć można pod tymi adresami:

W imieniu organizatora zapraszamy do uczestnictwa.

 

 

statystyka