SZKOLENIA ORGANIZOWANE NA PIĄTKĘ Z PLUSEM

08-06-2007
Uczestnicy szkolenia - "Bezpieczeństwo pracy w obsłudze prasy krawędziowej" -...
Uczestnicy szkolenia podczas wykonywania zadań praktycznych

Wysoką ocenę końcową otrzymali zarówno trenerzy jak i organizatorzy trzech dotychczasowych szkoleń organizowanych w miesiącu maju, przez Biuro Informacji Biznesowej przy Stowarzyszeniu Dębicki Klub Biznesu w ramach współpracy z Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa, które organizowane są w ramach projektu "Akademia Zarządzania systemowy cykl szkoleń dla MŚP".

"Cieszy nas wysoka ocena dotychczas przeprowadzonych szkoleń. Mamy nadzieję, że kolejne które będziemy organizować w najbliższym czasie, również zostaną wysoko ocenione przez samych uczestników" - komentuje Zbigniew Nosal - Prezes Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu.

Dotychczasowe szkolenia to: Bezpieczeństwo pracy w obsłudze pras krawędziowych, Zarządzanie jakością - system HACCP oraz Negocjacje w biznesie, w której udział wzięło około 50 osób - właścicieli i pracowników Małych i Średnich Przedsiębiorstw z powiatu dębickiego. "Szkolenie było bardzo dobrze zorganizowane pod każdym względem. Odbywało się w doskonale przystosowanych do tego pomieszczeniach, wyposażonych w profesjonalny sprzęt audiowizualny i prowadzone było przez profesjonalnych trenerów" - komentuje właściciel firmy DUET S. J. - Sławomir Bielawski - którego pracownicy brali udział w szkoleniu "Zarządzanie jakością - system HACCP".

W miesiącu czerwcu odbędą się kolejne szkolenia z cyklu "Akademia Zarządzania". Będą to szkolenia z "techniki sprzedaży" oraz temat związany z "rozwojem umiejętności menedżerskich". Szczegóły dostępne są już na łamach prasy i strony internetowej: www.dkb.info.pl

statystyka