DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRZYUCZENIE MŁODEGO PRACOWNIKA DO ZAWODU

29-07-2007

Biuro Współpracy z Przedsiębiorcą przy Urzędzie Miejskim w Dębicy informuje o możlwiościach wsparcia dla przedsiębiorców poprzez zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, zamieszkałych na terenie miasta Dębica. Dofinansowanie z budżetu państwa dotyczy wszystkich kategorii pracodawców, w tym osób prawnych.

Wysokość kwoty dofinansowania młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. W 2007 r. wynosi 4.848,46 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące i 8.080,77 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy w przypadku nauki zawodu. Pracodawca, który postanowi przyuczyć młodego pracownika do zawodu, może liczyć na dofinansowanie w kwocie 253,68 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Przyznanie dofinansowania uwarunkowane jest posiadaniem przez pracodawcę kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych oraz zdaniem przez młodocianego stosownego egzaminu, potwierdzone odpowiednio świadectwem, dyplomem lub zaświadczeniem. Informacje o takich szkoleniach, również można uzyskać w Biurze Współpracy z Przedsiębiorcą. Biuro mieści się w Urzędzie Miejskim, ul. Ratuszowa 2, na pierwszym piętrze w pokoju 106, tel. (14) 683-81-46.


Źródło: www.debica.pl

statystyka