Działaj Lokalnie

Z CYKLU - „WYDARZENIE DZIAŁAJ LOKALNIE IX” - W WOLI ŻYRAKOWSKIEJ PODSUMOWANO REALIZACJĘ PROJEKTU „Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ”

Stowarzyszenie Razem w Przyszłość z Woli Żyrakowskiej zakończyło realizację projektu „Z tradycją w nowoczesność”. Projekt był realizowany w ramach programu „Działaj Lokalnie IX”, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanej we współpracy z...
30-09-2016

PRZYZNANO DOTACJE W KOLEJNEJ EDYCJI PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE IX” W POWIECIE DĘBICKIM

Kwotę 55 tys. zł otrzymały na realizację swoich pomysłów organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z powiatu dębickiego w ramach programu „Działaj Lokalnie IX” edycja 2016, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanej we współpracy z...
15-06-2016

WYBRANO WNIOSKI DO REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE IX” EDYCJA 2016

W dniu 6-go czerwca 2016 roku, zakończono ocenę i dokonano wyboru wniosków złożonych w ramach programu „Działaj Lokalnie IX” - edycja 2016, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy...
06-06-2016

KOMUNIKAT W SPRAWIE WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE IX” EDYCJA 2016

Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, pełniące rolę Ośrodka Działaj Lokalnie na terenie powiatu dębickiego, informuje, że w dniu 9-go maja 2016 roku, zakończono nabór wniosków do programu „Działaj Lokalnie IX” - edycja 2016. W sumie złożono 20 wniosków...
23-05-2016

DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I GRUP NIEFORMALNYCH W POWIECIE DĘBICKIM W RAMACH „DZIAŁAJ LOKALNIE IX” - EDYCJA 2016

Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z powiatu dębickiego mogą składać wnioski o dofinansowanie swoich pomysłów, które realizowane będą dla społeczności powiatu dębickiego w ramach programu „Działaj Lokalnie IX” edycja 2016...
08-04-2016

Z CYKLU - „WYDARZENIE DZIAŁAJ LOKALNIE IX” - SPOTKANIE OKO W OKO Z POETKĄ KRYSTYNĄ LEŚKO

W ramach realizowanego projektu z programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pt. „Małe tête-à-tête z Poezją Gminy Dębica” w dniu 15 października 2015 r. w domu kultury w Pustkowie-Osiedlu odbyło się pierwsze...
20-10-2015

JUBILEUSZ 15-LECIA W POLSCE I 5-LECIA W POWIECIE DĘBICKIM PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE

Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu w dniu 10-go czerwca 2015 roku, obchodziło jubileusz 15-lecia w Polsce i 5-lecia w powiecie dębickim programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanej we współpracy z...
15-06-2015

DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I GRUP NIEFORMALNYCH W POWIECIE DĘBICKIM W RAMACH „DZIAŁAJ LOKALNIE IX” - EDYCJA 2015

Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z powiatu dębickiego mogą składać wnioski o dofinansowanie swoich pomysłów, które realizowane będą dla społeczności powiatu dębickiego w ramach programu „Działaj Lokalnie IX” edycja 2015...
21-04-2015

UMOWY NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE VIII” EDYCJA 2014 - WRĘCZONE

W dniu 18-go sierpnia 2014 roku odbyło się zorganizowane przez Ośrodek Działaj Lokalnie z terenu powiatu dębickiego (Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu) uroczyste wręczenie umów symbolizujących start lokalnych projektów w ramach programu...
20-08-2014

WYBRANO WNIOSKI DO REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE VIII” EDYCJA 2014

W dniu 14-go sierpnia 2014 roku, obradowała komisja selekcyjna, która dokonała oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach programu „Działaj Lokalnie VIII” - edycja 2014, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez...
16-08-2014
statystyka