SPOTKANIA INFORMACYJNE W RAMACH PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE VII”

21-09-2010

20 września 2010 roku o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy Dębica odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „Działaj Lokalnie VII”. W spotkaniu uczestniczyło 16 przedstawicieli organizacji z Gminy Dębica.

Słuchaczom spotkania przedstawione zostały ogólne zasady konkursu tj. informacje kto może ubiegać się o dotacje i jakie projekty mogą być dofinansowane, wymaganym wkładzie własnym, kryteriach oceny wniosków, terminach oraz szczegółowe informacje na temat wypełniania formularza wniosku.

Zainteresowanie konkursem było ogromne, zadawano wiele pytań - między innymi o to, co wchodzi w zakres wkładu finansowego oraz niefinansowego, na co można przeznaczyć dotację, ile wniosków może złożyć jedna organizacja, kto wchodzi w skład komisji oceniającej wnioski, czy można realizować projekt w partnerstwie. Uczestnicy zapewniali, iż pomysły już powstały, teraz jedynie pozostało napisanie wniosków i czekanie na ogłoszenie wyników.

„Organizacje pozarządowe zaprezentowały ciekawe pomysły, które wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności oraz wpisują się w kryteria przyznania dotacji. Podczas spotkania zrodziło się wiele nowych pomysłów i działań. Pozostaje nam mieć nadzieję, że zostaną one przelane na formularz wniosku i przesłane do siedziby Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu - Lokalnej Organizacji Grantowej najpóźniej do 9 października 2010 r.” - komentował Paweł Werbowy - koordynator programu „Działaj Lokalnie VII”.

 

Kolejne spotkanie konsultacyjne zaplanowane jest na 1 października 2010 roku (piątek) na godzinę 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu przy ul. Fabrycznej 12. Zgłoszenie uczestnictwa można składać do 30 września 2010 roku pod numerem telefonu (14) 681-90-30. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 


 

 

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu oraz Gminą Dębica

statystyka