KOLEJNE SPOTKANIE INFORMACYJNE W RAMACH PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE VII”

01-10-2010

W dniu 1 października 2010 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu, w Dębicy przy ulicy Fabrycznej 12, odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dotyczące konkursu grantowego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - „Działaj Lokalnie VII”, które poprowadził Paweł Werbowy - koordynator programu. Na zebranie potencjalnych grantobiorców przybyło 12 przedstawicieli różnych organizacji i instytucji.

Tematem spotkania było przedstawienie ogólnych zasad ubiegania się o granty oraz objaśnienie tych elementów wniosku, które stwarzają najwięcej trudności. Dyskusja toczyła się wokół poszczególnych punktów formularza wniosku - prowadzący wyjaśniał ich specyfikę, a obecni dopytywali o interesujące ich szczegóły.

Na zakończenie przewidziany był czas na pytania. Uczestnicy wykorzystali tę możliwość, zadając kilkanaście pytań m.in. o wkład własny, koszty wynagrodzeń, sposoby promocji projektu, grupy odbiorców, sprawozdawczość, itp. Niektórzy z słuchaczy przyszli już z konkretnymi pomysłami i na spotkaniu konsultowali zamiary swoich działań z prowadzącym.

„Widzimy duże zainteresowanie konkursem, nie tylko poprzez liczebność osób na spotkaniach, ale także ilość telefonów z zapytaniami do biura naszego stowarzyszenia. Cieszy bardzo nas ten fakt, ponieważ potrzeby lokalnej społeczności są ogromne, a dzięki propozycjom, które prezentują nam te instytucje, mamy nadzieję, że cel programu Działaj Lokalnie zostanie w jak największym stopniu osiągnięty” - komentował swoje spostrzeżenia prowadzący.

To już ostatnie spotkanie grupowe dla przedstawicieli organizacji przed terminem zakończenia naboru, który mija z dniem 9-go października 2010 roku. Teraz organizacje mogą już indywidualnie konsultować wnioski w biurze stowarzyszenia lub telefonicznie pod numerem telefonu (14) 681 90 30, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

 

 

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu oraz Gminą Dębica

statystyka