WRĘCZENIE UMÓW „DZIAŁAJ LOKALNIE” W GMINIE PILZNO

03-08-2020

Pięć organizacji z Gminy Pilzno otrzymało dofinansowanie w tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie” realizowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, za pośrednictwem Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu – Ośrodka Działaj Lokalnie w powiecie dębickim – wspólnie z lokalnymi Partnerami: Gminą Dębica, Miastem i Gminą Pilzno, Gminą Żyraków oraz firmą TIKKURILA POLSKA S.A.

Uroczyste wręczenie umów grantobiorcom odbyło się w środę 29. lipca w Domu Ludowym w Słotowej. Z uwagi na wciąż jeszcze istniejące zagrożenie powodowane przez Covid-19 wydarzenie miało charakter kameralny. Wśród obecnych nie zabrakło oczywiście reprezentacji tegorocznych grantobiorców z Gminy Pilzno, do których należą:

  • Koło Gospodyń Wiejskich w Słotowej (projekt pt. „Bliżej siebie”)
  • Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej (projekt pt. „Pilzno Wczoraj i dziś”)
  • Stowarzyszenie „Zawisłocze Pilźnieńskie” (projekt pt. „Koronawirusa pokonamy – bo o zdrowie dbamy”)
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Strzegocicach (projekt pt. „Aktywnie czas spędzajmy, zdrowiu szanse dajmy”)
  • Stowarzyszenie CieKawka (projekt pt. „CieKawkowy powrót do twórczości PRL”)


Szereg ciepłych słów pod adresem zwycięskich organizacji skierował Prezes DKB, Zbigniew Nosal. Wyraził swój podziw dla grantobiorców za zaangażowanie i chęć do działania, mimo niełatwych i nieraz skomplikowanych uwarunkowań. Sięgnął też pamięcią do początków współpracy w „Działaj Lokalnie” między DKB a Gminą Pilzno. Tę ostatnią reprezentowała Burmistrz Gminy, Ewa Gołębiowska, która odebrała z rąk Prezesa DKB Certyfikat Lokalnego Partnerstwa Programu „Działaj Lokalnie”. Słowa zachęty i cenne rady pod adresem grantobiorców popłynęły również ze strony Pawła Ochaba, członka zespołu „Działaj Lokalnie”.

Więcej informacji o Programie „Działaj Lokalnie” można znaleźć na stronie internetowej Dębickiego Klubu Biznesu, w zakładce: OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE - DZIAŁAJ LOKALNIE - EDYCJA 2020 (http://www.karierawdebicy.pl/dzialaj-lokalnie/konkurs-grantowy-2020/).

Dodatkowe informacje o „Działaj Lokalnie” można odnaleźć również na: http://dzialajlokalnie.pl/Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu
i Lokalnymi Partnerami: Jednostkami Samorządu Terytorialnego: Gminą Dębica, Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków
oraz firmą TIKKURILA POLSKA S.A.


 


 

statystyka