PRZYZNANO DOTACJE Z PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE X” W POWIECIE DĘBICKIM NA ROK 2017

28-06-2017

Łącznie 13 projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z powiatu dębickiego, otrzymało na realizację swoich pomysłów kwotę 55 tys. zł w ramach programu „Działaj Lokalnie X” edycja 2017, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanej we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Ośrodek Działaj Lokalnie - Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu - i Lokalnych Partnerów: Jednostki Samorządu Terytorialnego: gminę Dębica, Pilzno, Żyraków oraz firmy: TIKKURILA POLSKA S.A. i FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.

Program Działaj Lokalnie, którego celem jest szeroko rozumiana aktywizacja lokalnej społeczności do działania na rzecz swoich środowisk, realizowany jest na terenie powiatu dębickiego od 2010 roku - od jego początku zrealizowano już ponad 100 inicjatyw - „Kolejna edycja, kolejne pomysły i kolejne działania w naszej małej ojczyźnie. Cieszy fakt, że w tym roku, również pojawiło się wiele ciekawych pomysłów i działań, które przyczynią się do działania na rzecz swoich środowisk i w ten sposób wzmacnianie kapitału społecznego i postaw obywatelskich” - komentuje Zbigniew Nosal - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu, które jako Ośrodek Działaj Lokalnie, od siedmiu lat, współtworzy i realizuje wspólnie z partnerami założenia programu na terenie powiatu dębickiego.

W tegorocznej edycji, dofinansowanie do swoich pomysłów, które realizowane będą do końca grudnia 2017 roku otrzymały:

 • grupa nieformalna - „Przestrzeń Kultury - Zespół Inicjatyw Kulturalnych”, działająca przy Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica,
 • grupa nieformalna - „Aktywni dla Łęk Górnych”, działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękach Górnych,
 • grupa nieformalna - „Słotowska Inicjatywa Łącząca Aktywnych SIŁA”, działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słotowej
 • grupa nieformalna - "Razem dla Nagawczyny",
 • Stowarzyszenie Zespół Ludowy Wisłoczanie
 • grupa nieformalna - „Koło Gospodyń Wiejskich w Zwierniku”,
 • Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Jesteśmy Razem" w Pilźnie,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrakowie,
 • Stowarzyszenie „Inicjatyw Społecznych Nowe Możliwości”,
 • Stowarzyszenie „Nagoszyn otwarty na zmiany”
 • grupa nieformalna - „Nieformalna Grupa Adeptów Szkółkarstwa”, działająca przy Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Łękach Dolnych
 • grupa nieformalna - „Akademia strażaka pomysł na bezpieczeństwo - aktywność bez komputera/telefonu”, działająca przy stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej

Wszystkich zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w ramach programu „Działaj Lokalnie” przez w/w podmioty i grupy nieformalne - więcej na ten temat będzie można odnaleźć na stronach internetowych zwycięzców, Stowarzyszenia Dębicki Klubu Biznesu oraz oficjalnej stronie programu pod adresem: www.dzialajlokalnie.plProjekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami:
Jednostkami Samorządu Terytorialnego: gminą Dębica, Pilzno, Żyraków
oraz firmami: TIKKURILA POLSKA S.A. i FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.


statystyka