DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I GRUP NIEFORMALNYCH W POWIECIE DĘBICKIM W RAMACH „DZIAŁAJ LOKALNIE X” - EDYCJA 2017

19-05-2017

Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z powiatu dębickiego po raz kolejny mogą pozyskać dotację do 6.000 zł na swoje pomysły w ramach programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanej we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalnymi Partnerami. Wnioski do 19 czerwca 2017 roku, przyjmuje funkcjonujący na terenie powiatu dębickiego Ośrodek Działaj Lokalnie - Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu - który realizuje program w 2017 roku w partnerstwie z Jednostkami Samorządu Terytorialnego: gminą Dębica, Pilzno, Żyraków oraz firmami: TIKKURILA POLSKA S.A. i FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.

Dzięki grantodawcom i lokalnym partnerom, program Działaj Lokalnie organizowany jest w powiecie dębickim już po raz siódmy. Dotychczasowe działania pokazały, że jest on jednym z tych, który pozwala pokazać potencjał organizacji i mieszkańców powiatu dębickiego - „Program Działaj Lokalnie w naszym powiecie realizowany jest od 2010 roku. Nasi mieszkańcy i organizacje niejednokrotnie pokazali, że mają wiele ciekawych pomysłów, które w głównej mierze przyczyniały się do budowania społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju kapitału społecznego. Bezcennym w tym procesie jest także fakt budowania partnerstw pomiędzy różnymi podmiotami i instytucjami, a owoce tych przedsięwzięć są do dzisiaj widoczne w wielu miejscach naszej małej ojczyzny” - informuje Zbigniew Nosal - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty trwające od 3 do 6 miesięcy, które mogą być realizowane od 1 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Łączna pula do podziału w roku 2017 to 55.000 zł. Więcej informacji oraz regulamin konkursu odnaleźć można na stronie internetowej Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu - www.dkb.info.pl - w zakładce: Ośrodek Działaj Lokalnie - Działaj Lokalnie X - edycja 2017.Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami:
Jednostkami Samorządu Terytorialnego: gminą Dębica, Pilzno, Żyraków
oraz firmami: TIKKURILA POLSKA S.A. i FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.


statystyka