PRZYZNANO DOTACJE W KOLEJNEJ EDYCJI PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE IX” W POWIECIE DĘBICKIM

15-06-2016

Kwotę 55 tys. zł otrzymały na realizację swoich pomysłów organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z powiatu dębickiego w ramach programu „Działaj Lokalnie IX” edycja 2016, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanej we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Ośrodek Działaj Lokalnie - Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu - oraz lokalnych partnerów: gminę Dębica, Pilzno, Żyraków oraz firmę TIKKURILA POLSKA S.A.

W tegorocznej edycji złożono 20 wniosków i spośród nich dofinansowanie otrzymało 12 inicjatyw - łącznie od początku realizacji programu w powiecie dębickim przyznano 380 tys. zł, które pozwoliły na zrealizowanie ponad 100 projektów - „Program Działaj Lokalnie funkcjonuje w naszym powiecie od 2010 roku. Łącznie z tegoroczną edycją daje to ponad 100 projektów, których wartość dofinansowania wynosi 380 tys. zł. Co wartym jest podkreślenia, to fakt, że ponad drugie tyle wnoszone jest zawsze do projektów w formie wkładu osobowego w postaci pracy wolontariuszy. I właśnie ten aspekt w programie Działaj Lokalnie daje wartość dodaną, bo wyzwala wśród mieszkańców energię do działania na rzecz dobra wspólnego i w ten sposób wpływa na wzmacnianie kapitału społecznego” - komentuje Zbigniew Nosal - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu.

Dofinansowanie do swoich pomysłów, które realizowane będą do końca listopada 2016 roku otrzymały:

 • grupa nieformalna z „Razem dla Nagawczyny”, której członkowie odwiedzą szkoły, by opowiedzieć dzieciom i młodzieży o bezpiecznym poruszaniu się na drodze, opracują mapkę dla motocyklistów z ciekawymi miejscami w gminie i zorganizują piknik
 • Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej, które zajmie się poszukiwaniem baśni i innych historii związanych z Pilznem i jego okolicą
 • grupa nieformalna „Promotorzy tradycji i kultury dawnej”, która pod auspicjami Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Pilźnie zrealizuje przedstawienie teatralne o tradycjach związanych z organizacją wesel w dawnych czasach, grupa nieformalna „Aktywni dla Łęk Górnych”, która wnioskowała o dotację z tamtejszą OSP na urządzenie siłowni na wolnym powietrzu
 • grupa nieformalna „Uśmiech Dziecka” z Nagawczyny, realizować będzie projekt pt. „Teatralna Akademia Maluszka”, gdzie rodzice wspólnie z dziećmi przygotują przedstawienie, które prezentować będą przy okazji różnych wydarzeń
 • Stowarzyszenie Mój Straszęcin, które promować będzie lokalnych artystów, a namacalnym efektem projektu będzie wydana płyta z kolędami
 • grupa nieformalna Słotowska Inicjatywa Łącząca Aktywnych, która zaprosi mieszkańców swojej miejscowości do aktywnego działania na rzecz dobra wspólnego poprzez mi.in. organizację warsztatów i pikniku
 • Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Jesteśmy Razem, które zorganizuje w Pilźnie wakacje w ruchu, tańcu i kolorze z piknikiem w Rynku na zakończenie
 • grupa miłośników fotografii w Pustkowie Osiedlu, która zorganizuje warsztaty fotograficzne, zakończone wystawą zdjęć wykonanych przez lokalną społeczność
 • Orkiestra Dęta Gminy Dębica, która wspólnie z grupą nieformalną będzie aktywizować mieszkańców przez muzykę
 • Stowarzyszenie Razem w Przyszłość z Woli Żyrakowskiej, które stawiać będzie na powrót do tradycji z wykorzystaniem nowych technik
 • Koło Gospodyń Wiejskich im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej, które zorganizuje m.in. warsztaty kulinarne i aktywnie włączać się będzie w lokalne uroczystości dla mieszkańców

Uroczyste wręczenie promes potwierdzających otrzymane dotacje odbyło się w dniu 10-go czerwca 2016 roku. Wszystkich mieszkańców naszego powiatu zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w ramach programu „Działaj Lokalnie”. Więcej na ten temat będzie można odnaleźć na stronach internetowych zwycięskich organizacji oraz Dębickiego Klubu Biznesu.Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu
i lokalnymi partnerami: gminą Dębica, Pilzno, Żyraków i firmą TIKKURILA POLSKA S.A.


  

statystyka