KOMUNIKAT W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKÓW KOMISJI OCENIAJĄCYH WNIOSKI W RAMACH PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE VII”

22-10-2010

Lokalna Organizacja Grantowa, jaką jest Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu informuje, że w dniu 22 października 2010 roku, powołała do oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach programu „Działaj Lokalnie VII” komisję, która oceni złożone aplikacje przez organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu dębickiego.

Kierując się powoływaniem osób do komisji, Lokalna Organizacja Grantowa, brała pod uwagę wiele czynników w tym - różnorodność obszarów w jakich organizacje planują zrealizować swoje pomysły, dotychczasowe doświadczenie osób w danym obszarze (kultura, sport, przedsiębiorczość, integracja społeczna, promocja zdrowia, etc.), rzetelność w dotychczasowej współpracy poszczególnych osób z Lokalną Organizacją Grantową, dostępność i dyspozycyjność każdej osoby i przede wszystkim możliwość podpisania przez każdą osobę tzw. deklarację poufności i bezstronności.

Mając na względzie powyższe, do składu komisji powołani zostali:

  • w dziedzinie edukacji i kultury - Elżbieta Kęsik - nauczyciel z ponad 20 letnim stażem pracy, aktualnie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy
  •  w dziedzinie sportu - Krzysztof Lipczyński - Kierownik Referatu Sportu, Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Gminie Dębica
  • w dziedzinie osób niepełnosprawnych i prowadzenia organizacji pozarządowych - Paweł Morawczyński - wiceprzewodniczący stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość”, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej
  • w dziedzinie przedsiębiorczości i rzetelności ponoszonych kosztów - Paweł Ochab - Dyrektor Zarządzający F.P.H.U. Sekwoja
  • w dziedzinie integracji społecznej i osób wykluczonych społecznie - Kazimierz Stafin - społecznik, przedsiębiorca
  • sekretarz komisji - bez prawa do głosu - Paweł Werbowy - koordynator projektu „Działaj Lokalnie VII”
     

Powyższa komisja obradować będzie w dniu 28 października 2010 roku - o podjętych decyzjach, strony zainteresowane, zostaną poinformowane po tym terminie.

 

 

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu oraz Gminą Dębica

statystyka