WYBRANO WNIOSKI DO REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE VII” NA TERENIE POWIATU DĘBICKIEGO

28-10-2010
Członkowie komisji podczas oceny wniosków

W dniu 28-go października 2010 roku, komisja powołana przez Lokalną Organizację Grantową, którą jest Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, wybrała wnioski, które wpisują się w cele jakie zakłada program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce - „Działaj Lokalnie VII”. W sumie podzielono 55.000 zł - wybrano 11 wniosków do dofinansowania.

„Złożone wnioski były bardzo różne - pomysły jakie chcieli zrealizować wnioskodawcy dotyczyły wielu obszarów takich jak: sport, edukacja, integracja społeczna, kultura, krzewienie tradycji czy też kultywowanie dziedzictwa narodowego. W sumie złożono 28 wniosków na łączną kwotę dotacji - 150.452,00 złotych. Do rozdzielenia było 55.000 złotych. Wygrały te projekty, które w opinii niezależnej komisji, spełniały kryteria stawiane przez głównego grantodawcę - Polsko-Amerykańską Fundację Wolności” - komentuje Zbigniew Nosal - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu.

Komisja analizując każdy wniosek brała pod uwagę m.in.: trafność diagnozy potrzeb społeczności, adekwatność podejścia w planowaniu projektu zakładającego wspólne działania mieszkańców, stopień zaangażowania lokalnej społeczności w realizację projektu, trwałość i możliwość kontynuacji działań, realność planu pozyskania wkładu własnego, klarowność przedstawionego budżetu i jego adekwatność do proponowanego projektu.


Złożone wnioski pochodziły z następujących regionów:

  • Miasto Dębica - złożono 6 wniosków - dotację otrzymał 1 wniosek - zgodnie z regulaminem programu Działaj Lokalnie, instytucja działająca na terenie miejskim może otrzymać 20% kwoty wkładu własnego, wnoszonego przez Lokalną Organizację Grantową - w tym przypadku była to kwota 5.000 zł
  • Gmina Dębica - złożono 18 wniosków - dotację otrzymało 7 wniosków
  • Gmina Brzostek - złożono 4 wnioski - dotację otrzymało 3 wnioski
     


Bazując na powyższych kryteriach, każdy z członków komisji przydzielił poszczególne punkty danemu wnioskowi. Na tej podstawie powstała lista rankingowa wniosków, które otrzymały dofinansowanie:

 

Numer wniosku
Nazwa wnioskodawcy
Przyznana dotacja
DL-12/10/2010
Uczniowski Klub Sportowy OSTRA przy Zespole Szkół w Gumniskach
6 000,00 zł
DL-16/10/2010
Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Dębicy
5 000,00 zł
DL-03/10/2010
Stowarzyszenie Krótkofalowców i Radioamatorów "Delta"
6 000,00 zł
DL-21/10/2010
Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. K.L. Słotwińskiego w Głobikowej
6 000,00 zł
DL-08/10/2010
Stowarzyszenie CHATSTOK
6 000,00 zł
DL-07/10/2010
Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Stobiernej
3 840,00 zł
DL-26/10/2010
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica z/s w Pustkowie-Osiedlu
3 134,00 zł
DL-20/10/2010
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Paszczyna
6 000,00 zł
DL-11/10/2010
Stowarzyszenie "Razem w Przyszłość"
5 000,00 zł
DL-17/10/2010
Stowarzyszenie Wspieranie Edukacji w Zespole Szkół w Siedliskach-Bogusz
6 000,00 zł
DL-01/10/2010
Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Brzosteckiej
2 026,00 zł

 
„Zwycięzcom gratulujemy. Pozostałym instytucjom, które złożyły swoje wnioski, serdecznie dziękujemy. Niestety pula pieniędzy jest ograniczona, stąd nie wszystkich mogliśmy uszczęśliwić. Wierzymy jednak, że przy kolejnej edycji programu uda im się pozyskać pieniądze na swoje pomysły” - dodaje Zbigniew Nosal.

 

Szczegółowa lista rankingowa znajduje się w załączniku.

 

 

 

 

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu oraz Gminą Dębica

statystyka