UROCZYSTOŚĆ PODPISANIA UMÓW GRANTOWYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VII

16-11-2010

W dniu 16-go listopada 2010 roku o godzinie 16:00, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z powiatu dębickiego, spotkały się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Dębica na uroczystości podpisania i wręczenia umów o dofinansowanie zwycięskich projektów programu „Działaj Lokalnie VII”. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, członkowie Komisji Selekcyjnej, którzy oceniali złożone wnioski oraz lokalne media.

Umowy grantowe wręczali przedstawicielom zwycięskich organizacji: Tadeusz Kamiński - Przewodniczący Rady Powiatu Dębickiego, Andrzej Reguła - zastępca Burmistrza Miasta Dębica, Jacek Drobot - zastępca Wójta Gminy Dębica, Marta Czech - podinspektor ds. promocji gminy i zamówień publicznych Urzędu Miasta i Gminy Brzostek oraz Zbigniew Nosal - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu, reprezentujące jednocześnie Lokalną Organizację Grantową.

W sumie w ramach programu przydzielono 55.000 zł wśród jedenastu organizacji - na działania, które wynikają z potrzeb lokalnych oraz zakładają aktywny udział mieszkańców w realizacji założonych działań projektowych. W VII edycji konkursu „Działaj Lokalnie” z pomocą dotacji będą realizowane m.in. takie pomysły jak: stworzenie bezpłatnej wypożyczalni rowerów dla turystyki lokalnej, szkolenia uczniów na wypadek wystąpienia różnych kataklizmów, stworzenie portalu internetowego dla społeczności lokalnej, popularyzację narciarstwa czy integrację środowiska poprzez kultywowanie tradycji rodzinnych i regionalnych i wiele innych ciekawych projektów.

„Umowy podpisane, a teraz czas zacząć działać, jak głosi hasło programu - działać lokalnie. Gratulujemy wszystkim zwycięskim organizacjom, życzymy powodzenia i czekamy na „owoce” Państwa pracy” - zakończył uroczyste spotkanie Zbigniew Nosal - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu.

 

 

 

 

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu oraz Gminą Dębica

statystyka