SPOTKANIA INFORMACYJNE W RAMACH PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE VII” EDYCJA 2011 - AKTUALIZACJA

28-07-2011

Opublikowano 8-go lipca 2011 roku

 

W dniu 21-go lipca 2011 roku zostanie zainaugurowany program „Działaj Lokalnie VII” - edycja 2011, który skierowany jest do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych powiatu dębickiego. W ramach wsparcia Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu - Ośrodek Działaj Lokalnie - organizuje cykl spotkań informacyjnych dla zainteresowanych stron.


Program „Działaj Lokalnie” adresowany jest do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na terenie powiatu dębickiego. Każda z organizacji/instytucji, która jest zainteresowana pozyskaniem grantu na realizację projektów i działań, musi do 22 sierpnia 2011 roku na specjalnym formularzu złożyć stosowny wniosek - do pozyskania na dany projekt jest kwota 6.000 zł.

W okresie informacyjno-promocyjnym prowadzony jest konsulting i doradztwo w kontekście pisania wniosków dla potencjalnych grantobiorców przez Ośrodek Działaj Lokalnie w powiecie dębickim - Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu. Dlatego też w najbliższym czasie zorganizowane zostaną spotkania informacyjne w dniach:
 

  • 15 lipca 2011 roku godzina 16:30 dla organizacji pozarządowych z gminy Pilzno - spotkanie odbędzie się w Urzędzie Stanu Cywilnego
  • 19 lipca 2011 roku godzina 11:00 dla organizacji pozarządowych z gminy Brzostek - spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miejskim - sala konferencyjna

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach muszą dokonać rezerwacji telefonicznej miejsca na minimum dzień przed planowanym spotkaniem, drogą osobistą: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, ul. Fabryczna 12, II piętro, pokój nr 16, 39-200 Dębica, drogą telefoniczną: (14) 681 90 30 lub drogą elektroniczną: poczta@dkb.info.pl.

Szczegółowe informacje na temat programu odnaleźć można na stronie internetowej - www.karieradebicy.pl lub www.dkb.info.pl - w zakładce: Ośrodek Działaj Lokalnie - Działaj Lokalnie VII - edycja 2011

 

AKTUALIZACJA - dodano 28-go lipca 2011 roku - harmonogram nowych spotkań
 

  • 03 sierpnia 2011 roku godzina 16:30 dla organizacji pozarządowych z gminy Żyraków - spotkanie odbędzie się w świetlicy Urzędu Gminy w Woli Żyrakowskiej
  • 04 sierpnia 2011 roku godzina 16:30 dla organizacji pozarządowych z gminy miasta Dębica - spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu, Dębica, ul. Fabryczna 12
  • 09 sierpnia 2011 roku godzina 16:00 dla organizacji pozarządowych z gminy wiejskiej Dębica - spotkanie odbędzie się w Urzędzie Gminy - ul. Batorego

 

 

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu oraz Lokalnymi Partnerami

statystyka