STARTUJE PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE VII

27-08-2010

Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu zostało Lokalną Organizacją Grantową w ramach Programu "Działaj Lokalnie VII". Program ma na celu aktywizację lokalnych społeczności poprzez działania podejmowane przez organizacje pozarządowe. Partnerem projektu jest Gmina Dębica.

Na posiedzeniu Komisji selekcyjnej w kwietniu 2010 r., zdecydowano o przyjęciu do programu „Działaj Lokalnie VII” kolejne nowe organizacje, wśród których znalazło się Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu. Obecnie krajowa sieć Lokalnych Organizacji Grantowych, liczy 52 organizacje.

„To dla nas ogromne wyróżnienie, znaleźć się wśród 52 organizacji w całej Polsce, które będą działać na rzecz innych, budując w ten sposób partnerską sieć. Po raz kolejny udało nam się przekonać prężnie działające instytucje w Warszawie, że u nas w Dębicy też można działać i też mamy pewien potencjał organizacyjny i ludzki. To te czynniki sprawiły, że zostaliśmy Lokalną Organizacją Grantową, dzięki której będziemy mogli wpływać na rozwój przedsiębiorczości wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych” - komentuje Zbigniew Nosal - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu.

Program „Działaj Lokalnie VII” finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem programu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Jego realizacji służy organizowanie konkursów grantowych, w których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców pomiędzy sobą - w tym roku do rozdysponowania dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu dębickiego jest kwota 55.000 zł. Organizacje będą mogły starać się o pozyskanie dotacji do 6.000 zł na projekty realizowane do końca kwietnia 2011 roku.

Program startuje 8-go września 2010 roku. W tym dniu o godzinie 18:00 w klubie MODERNA - ul. Fabryczna 12 - organizowana jest konferencja inaugurująca program. „Już dziś zapraszamy wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, grup nieformalnych działających na rzecz bibliotek, klubów sportowych, szkół i innych grup społecznych, do bezpłatnego udziału w konferencji. Przedstawimy na niej wszystkie informacje dotyczące możliwości ubiegania się o dotacje, na realizowanie własnych pomysłów.” - informuje Zbigniew Nosal.

Partnerem programu „Działaj Lokalnie VII” jest gmina Dębica, która od wielu lat wspiera organizacje pozarządowe działające na jej terenie. „Gmina Dębica od wielu lat stawia na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Wiele z nich działa na rzecz lokalnych społeczności - aktywizuje je, pobudza i wspiera. Program Działaj Lokalnie daje nowe możliwości, nowe szanse dla naszych organizacji. To kolejne działanie Gminy, które poza spływem kajakowym, grzybobraniem czy łowieniem złota wpisuje się w podejmowanie działań na rzecz mieszkańców naszej gminy. Wierzymy, że przyniesie on wymierne korzyści, dlatego też, zaangażowaliśmy się w jego realizację.”

Konferencja połączona będzie z rozstrzygnięciem plebiscytu na Firmę-Filantropa roku oraz Wolontariusza roku. Tytuły przyznała specjalna komisja składająca się z przedstawicieli różnych instytucji na podstawie konkursu ogłoszonego w 2010 roku. Organizowany plebiscyt to uhonorowanie działań zarówno firm, które angażują się społecznie jak i mieszkańców powiatu dębickiego, którzy poświęcają swój wolny czas na rzecz wolontariatu. „Idea plebiscytu zrodziła się podczas szkoleń i warsztatów organizowanych w ramach projektu Inkubator Organizacji Pozarządowych we wrześniu 2009 roku. Bardzo wielu organizacjom pomagają zarówno firmy jak i osoby fizyczne. Dzięki plebiscytowi chcemy podziękować, a jednocześnie uhonorować właśnie tych, którzy nie bacząc na przeszkody, angażują się w pomoc fundacjom czy też stowarzyszeniom” - informuje Paweł Morawczyński, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowych w Dębicy, wice przewodniczący Stowarzyszenia Radość, a jednocześnie przewodniczący kapituły plebiscytu.

„Połączenie tych dwóch wydarzeń to zaprezentowanie, jak można współpracować pomiędzy różnymi instytucjami. Mamy tutaj organizacje pozarządowe, biznes czy też samorząd. Od początku stawialiśmy na partnerstwo i nadal wierzymy, że tylko w ten sposób można wiele osiągnąć” - dodaje Zbigniew Nosal.

Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, zainteresowane udziałem w uroczystości, mogą zgłaszać się do dnia 3-go września 2010 roku pod numerem telefonu (14) 681 90 30 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Z danej organizacji może uczestniczyć tylko jeden przedstawiciel. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. Więcej informacji na temat programu odnaleźć można na stronie internetowej: www.dzialajlokalnie.pl

 

 

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu oraz Gminą Dębica

statystyka