SPOTKANIE KOORDYNATORÓW PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VII NA TERENIE POWIATU DĘBICKIEGO

22-11-2010

Lokalna Organizacja Grantowa w Dębicy - jaką jest Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu - zorganizowała w dniu 22 listopada 2010 roku, spotkanie dla zwycięskich organizacji, projektów realizowanych na terenie powiatu dębickiego w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj Lokalnie VII”. W zebraniu uczestniczyło 17-stu przedstawicieli organizacji tj.: koordynatorzy projektów, a także osoby zajmujące się ewidencją księgową.

Podczas spotkania omówione zostały kwestie prawne, księgowe oraz promocyjne, wynikające z treści umowy. W imieniu Lokalnej Organizacji Grantowej szczegółowych informacji udzielali: Iwona Mazur - główna księgowa, Bartosz Góra - radca prawny oraz Paweł Werbowy - koordynator programu Działaj Lokalnie. Dyskusja toczyła się wokół poszczególnych punktów umowy dotacyjnej - prowadzący wyjaśniali specyfikę różnych zapisów, a obecni dopytywali o interesujące ich szczegóły. Ponadto każda organizacja otrzymała wzory dokumentów, materiały informacyjne oraz plakaty promocyjne, niezbędne przy realizacji projektów i do prawidłowego ich zarządzania.

 

 

 

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu oraz Gminą Dębica

statystyka