Dębicki Klub Biznesu

VI EDYCJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW Z POWIATU DĘBICKIEGO

O 380 złotych miesięcznie, przez dziewięć miesięcy, w ramach stypendium naukowo-socjalnego oraz do 1.000 zł na stypendium pomocowe, mogą ubiegać się studenci zamieszkujący powiat dębicki, w ramach kolejnej - już VI - edycji lokalnego...
04-09-2015

NABÓR DO PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH DLA STUDENTÓW Z POWIATU DĘBICKIEGO

Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, zostało przyjęte do grona organizacji rekomendujących przyznanie stypendiów pomostowych realizowanych przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Dlatego też, zaprasza tegorocznych maturzystów...
05-08-2015

WYNIKI V EDYCJI LOKALNEGO PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW - "AGRAFKA AGORY"

Komisja Stypendialna powołana do oceny wniosków stypendialnych w ramach V edycji lokalnego programu stypendialnego współfinansowanego przez partnerski program Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory „Agrafka Agory” oraz Stowarzyszenie...
24-11-2014

V EDYCJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW Z POWIATU DĘBICKIEGO

O 380 złotych miesięcznie, przez dziewięć miesięcy, w ramach stypendium naukowo-socjalnego oraz do 1.000 zł na stypendium pomocowe, mogą ubiegać się studenci zamieszkujący powiat dębicki, w ramach lokalnego programu stypendialnego „Agrafka Agory”...
09-09-2014

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2013 W POWIECIE DĘBICKIM POD HASŁEM „PRZEDSIĘBIORCY, A SAMORZĄD”

Spotkanie branżowo-integracyjno-biznesowe zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu w ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2013 w dniu 22-go listopada 2013 roku. Uczestnikami tego wydarzenia byli...
27-11-2013

II NABÓR - „DOGRYWKA” - DO IV EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW Z POWIATU DĘBICKIEGO

O 300 złotych miesięcznie, przez dziewięć miesięcy, w ramach stypendium naukowo-socjalnego, mogą ubiegać się studenci zamieszkujący powiat dębicki, w ramach „dogrywki” ogłoszonej do IV edycji konkursu stypendialnego organizowanego przez Stowarzyszenie...
26-11-2013

KOMUNIKAT W SPRAWIE POSIEDZENIA KOMISJI STYPENDIALNEJ IV EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW Z POWIATU DĘBICKIEGO

Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, jako organizator IV edycji programu stypendialnego dla studentów z powiatu dębickiego informuje, że z dniem 12-go listopada 2013 roku zakończył się nabór wniosków o przyznanie stypendiów - wszystkie wnioski spełniły...
26-11-2013

LIST PROTESTACYJNY DO RADNYCH RADY MIEJSKIEJ ORAZ BURMISTRZA GMINY MIASTA DĘBICA

W nawiązaniu do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie „określenia stawek podatku od nieruchomości” oraz „określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych”, jako organizacja zrzeszająca przedsiębiorców naszego powiatu...
04-11-2013

I FORUM KOBIET PRZEDSIĘBIORCZYCH POWIATU DĘBICKIEGO - ZAKOŃCZONE

Ponad 100 kobiet wzięło udział 24-go października 2013 roku w I-szym Forum Kobiet Przedsiębiorczych Powiatu Dębickiego, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu wspólnie z partnerami. Uczestnikami spotkania były kobiety...
30-10-2013

IV EDYCJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW Z POWIATU DĘBICKIEGO

O 300 złotych miesięcznie, przez dziewięć miesięcy, w ramach stypendium naukowo-socjalnego, mogą ubiegać się studenci zamieszkujący powiat dębicki, w ramach kolejnej, IV już edycji konkursu stypendialnego organizowanego przez Stowarzyszenie Dębicki...
16-10-2013
statystyka