STOWARZYSZENIE DĘBICKI KLUB BIZNESU UCZESTNIKIEM MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU

25-09-2008

Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu wspólnie z Gminą Miasta Dębica, Miastem Mielec oraz Mielecką Agencją Rozwoju Regionalnego zostało uczestnikiem międzynarodowego projektu nakierowanego na: „Wspieranie tworzenia miejsc pracy w istniejących małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce i Rumunii”

 

W projekcie uczestniczą przedstawiciele Francji, Rumunii, Szwecji i Polski. W sumie 4 państwa i ponad 20 instytucji. „To najnowszy projekt jaki realizuje Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w międzynarodowym partnerstwie. Liderem jest francuska organizacja non-profit ASTREES. Wiedzy i naukowego doświadczenia dostarczają Szwedzi z Uniwersytetu w Gotherborgu, a za działania w Rumunii odpowiada organizacja Ado Sah Rom” - informuje koordynator projektu Mateusz Korsak z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z Warszawy, która jest liderem projektu w Polsce.

 

Założeniem programu jest wypracowanie odpowiedzi na pytania dotyczące problemów i barier jakie stoją przed małymi i średnimi przedsiębiorcami w miastach, gdzie dokonano, dokonuje się lub jest planowana restrukturyzacja dużych zakładów przemysłowych np. kombinatów hutniczych. W efekcie, korzystając z doświadczeń francuskich i szwedzkich, zostanie opracowany plan działania dla każdego z obszarów, który bierze udział w projekcie.

 

Opracowanie zostanie stworzone po wszystkich wizytach studyjnych w każdym Państwie. Wizyta diagnostyczna w Polsce odbyła się w dniach 19 - 23 września 2008 r. w Dębicy i Mielcu. Podczas trzech dni odbyły się spotkania z władzami miast oraz przedstawicielami lokalnego biznesu.

 

„W Dębicy odbyło się spotkanie najpierw z władzami miasta, po to aby przybliżyć narzędzia stosowane przy współpracy z przedsiębiorcami. Następnie odwiedzono firmę Prografix Sp. z o.o. o której opowiadał Prezes Bartosz Mateja oraz Firmę Oponiarską Dębica S.A., w której pan Prezes Jacek Pryczek opowiedział wszystkim zgromadzonym o działaniach Zarządu nakierowanych na inwestycje, a co za tym idzie na tworzenie nowych miejsc pracy” - podsumował pierwszy dzień, Zbigniew Nosal - Prezes Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu.

 

„Drugi dzień miał podobny charakter wizyty, lecz tym razem był to Mielec. Tam przedstawiono strategię rozwoju miasta ze szczególnym uwzględnieniem nowych miejsc pracy w Specjalnej Strefie Ekonomicznej” - dodaje Mateusz Korsak, który w swoich wypowiedziach podkreślał, że region dębicko-mielecki jest regionem specyficznym i dlatego m.in. wygrał rywalizację uczestnictwa w projekcie z takimi miastami jak Gdańsk i Radom.

 

„Dla nas, udział w projekcie międzynarodowym jest to swego rodzaju wyróżnienie i potwierdzenie faktu, że strategię jaką obraliśmy idzie w dobrym kierunku. Nasze Stowarzyszenie wygrało udział w projekcie z Gdańskiem i Radomiem, a to już świadczy o tym, że nasza działalność jest wysoko oceniana w Warszawie, co niezmiernie nas cieszy” - skomentował Zbigniew Nosal.

 

Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską. Partnerstwo w projekcie tworzą: ASTREES - Francja (lider), Ado Sah Rom - Rumunia, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) - Polska, IMIT/Goteborg University – Szwecja. Kolejna wizyta zaplanowana została do Szwecji w dniach 19-21 października.

 

Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Dębicy
Zaproszeni goście podczas omawiania celów projektu
Burmistrz Miasta Dębica - Paweł Wolicki podczas prelekcji o działaniach miasta...
Wizyta w firmie Prografix Sp. z o.o.
W środku Prezes Bartosz Mateja opowiada o możliwościach firmy
Wizyta na hali produkcyjnej w firmie Prografix Sp. z o.o.
Prezes Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. podczas prelekcji
Pamiątkowe zdjęcie uczestników wizyty stydyjnej
Przedstawiciel Uniwersytetu w Goetheborgu opowiadający o rozwiązaniach...
Wizyta w Mielcu - Prezydent Mielca witających przybyłych gości
Zaproszeni goście podczas prelekcji o Mieleckiej Specjalnej Strefie...
Prelekcje o Inkubatorze Innowacyjności w Mielcu
statystyka