BEZPŁATNA KONFERENCJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POWIATU DĘBICKIEGO - DOTACJE W RAMACH RPO WP - ZAKOŃCZONA

26-09-2008
Ponad 50 przedsiębiorców wzięło udział w konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu wspólnie z partnerami: Urzędem Miejskim w Dębicy oraz Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym. Tematem głównym spotkania były „Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorców powiatu dębickiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013".
 
Cała konferencja podzielona została na trzy bloki - w pierwszej części o możliwościach inwestycyjnych w mieście Dębica i o korzyściach z tym związanych poinformowała Monika Rojek - Kałek, naczelnik Wydziału Promocji Miasta. Podczas swojej prezentacji poinformowała również o dotychczasowych działaniach Biura Współpracy z Przedsiębiorcą działającym przy Urzędzie Miejskim w Dębicy.
 
O instrumentach finansowych wspierających pozyskane dotacje opowiadał dyrektor Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Dębicy - Krzysztof Mazur, który podkreślał jak ważna jest elastyczność instytucji finansowej wspierającej przedsiębiorców przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych - „Trzymam mocno kciuki i wierzę w sukces każdego przedsiębiorcy z naszego powiatu. Ze swojej strony potwierdzam, że nasz bank jest bankiem elastycznym jeżeli chodzi o tego typu projekty i z największą przyjemnością będziemy starać się wspierać przedsiębiorców w obszarze instrumentów finansowych po uzyskanej dotacji”.
 

szkolenia, dotacje, dofinansowanie
 

Punktem głównym konferencji była prelekcja o kryteriach jakie należy spełnić, aby móc wystartować po dotacje w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. O wszystkich możliwościach opowiadał Rafał Żmuda z firmy Abakus Konsulting, przedstawiając każdy szczegół, który będzie brany pod uwagę podczas organizowanych konkursów. - „Najważniejszy w tym całym przedsięwzięciu jest pomysł, który należy przelać na papier uwzględniając wszystkie możliwe kryteria, a w szczególności innowacyjność, która jest głównym punktem rozwoju strategii województwa podkarpackiego. Ważne aby nie przeoczyć terminu pierwszego konkursu, który już powinien zostać ogłoszony z dniem 30 września 2008 roku”.
 
Konferencja odbyła się 25 września 2008 w hotelu "Lord". Udział w niej był całkowicie bezpłatny.
 

 

statystyka