INKUBATOR ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORGANIZATOREM PLEBISCYTU: WOLONTARIUSZ I FIRMA-FILANTROP ROKU 2009 POWIATU DĘBICKIEGO

04-02-2010

Inkubator Organizacji Pozarządowych działający przy Stowarzyszeniu Dębicki Klub Biznesu, wspólnie z partnerami - Gminą Miasto Dębica oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy - zaprasza do udziału w konkursie na Wolontariusza i Firmę-Filantrop roku 2009. Zgłoszenia przyjmowane są do 30-go kwietnia 2010 roku. 

 


Organizowany plebiscyt to uhonorowanie działań zarówno firm, które angażują się społecznie jak i mieszkańców powiatu dębickiego, którzy poświęcają swój wolny czas na rzecz wolontariatu. „Idea plebiscytu zrodziła się podczas szkoleń i warsztatów organizowanych w ramach projektu Inkubator Organizacji Pozarządowych we wrześniu 2009 roku. Bardzo wielu organizacjom pomagają zarówno firmy jak i osoby fizyczne. Dzięki plebiscytowi chcemy podziękować, a jednocześnie uhonorować właśnie tych, którzy nie bacząc na przeszkody, angażują się w pomoc fundacjom czy też stowarzyszeniom” - informuje Paweł Morawczyński, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowych w Dębicy, wice przewodniczący Stowarzyszenia Radość, a jednocześnie przewodniczący kapituły plebiscytu.

Wyboru i przyznania tytułów dokona specjalnie powołana do tego kapituła, w której skład wchodzą tylko i wyłącznie przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu dębickiego. Wybór zwycięzców odbędzie się na podstawie specjalnych formularzy, które dotyczyć będą działań za miniony 2009 rok w następujących kategoriach:
 

  • Wolontariusz roku - udział w tej kategorii mogą wziąć osoby fizyczne, działające na terenie powiatu dębickiego na rzecz wolontariatu, których zgłaszać mogą organizacje pozarządowe lub instytucje/podmioty prawne oraz osoby fizyczne (bez ograniczeń w ilości zgłoszeń). W tej kategorii zostaną przyznane tytuły - wolontariusz junior powiatu dębickiego 2009 dla osób do 25 roku życia oraz tytuł wolontariusz powiatu dębickiego 2009 dla osób powyżej 25 roku życia
  • Firma-Filantrop Roku - udział w w tej kategorii mogą wziąć firmy, mające siedzibę główną lub swój oddział na terenie powiatu dębickiego, kierujący swoją pomoc/wsparcie na rzecz organizacji pozarządowych/instytucji lub podmiotów prawnych/osób fizycznych z terenu powiatu dębickiego. Zgłoszenia mogą dokonać same firmy, organizacje pozarządowe lub instytucje/podmioty prawne (bez ograniczeń w ilości zgłoszeń), które otrzymały wsparcie przez daną firmę. Tytuły zostaną przyznane w kategoriach uwzględniających wielkość firmy tj.: kategoria 1 - duża, kategoria 2 - średnia, kategoria 3 - mała i mikro firma.

 

Aby dokonać zgłoszenia w poszczególnych kategoriach, należy pobrać i wypełnić specjalny formularz ze strony internetowej www.ngo-debica.pl, a następnie złożyć do 30-go kwietnia 2010 roku w siedzibie Inkubatora Organizacji Pozarządowych działającym w Biurze Informacji Biznesowej przy Stowarzyszeniu Dębicki Klub Biznesu, ul. Rynek 32, II piętro, pokój nr 3, 39-200 Dębica. Informacje telefoniczne na temat plebiscytu udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Gala wręczenia tytułów, planowana jest na maj 2010 roku - aktualizacja tekstu - w związku z falami powodziowymi, które nawiedziły nasz powiat w maju i czerwcu 2010 roku - gala wręczenia tytułów, odbędzie się w dniu 8-go września 2010 roku.

 

Sponsorem głównym plebiscytu jest Podkarpacki Bank Spółdzielczy. Patronat medialny pełni Gazeta Obserwator Lokalny.

 

 

Sponsor główny plebiscytu: 

 


 

 

  

  Patronat medialny:

 

 

 

 

Tygodnik - Obserwator Lokalny

 

 

 

 

Partnerzy plebiscytu:

 

 

 

Urząd Miejski w Dębicy 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

 

 

 

 

statystyka