PODATEK VAT - BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW DĘBICKICH PRZEDSIĘBIORSTW

16-06-2008

Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu wspólnie z Biurem Współpracy z Przedsiębiorcą działającym przy Urzędzie Miejskim w Dębicy oraz Urzędem Skarbowym w Dębicy organizuje bezpłatne szkolenie dla właścicieli i pracowników firm z powiatu dębickiego, którego głównym tematem są szeroko rozumiane regulacje prawne dotyczące podatku VAT i podatku dochodowego.

 

Szkolenie o temacie "Podatek VAT - zmiany w 2008 roku, najnowsze orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych i Ministerstwa Finansów" odbędzie się w dniu 27-go czerwca tj. piątek i trwać będzie od godziny 10:00 do godziny 14:00. "Na szkolenie zapraszamy dyrektorów, właścicieli czy też osoby z działu księgowości, kadr i rozliczeń. Ważne w tym miejscu jest to, że wykładowcami będą pracownicy Urzędu Skarbowego w Dębicy, czyli osoby, które na codzień mają kontakt z najbardziej aktualnymi przepisami i rozporządzeniami" - zaprasza Zbigniew Nosal - Prezes Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu.

 

Oferta przedstawiana na szkoleniu to jeden z elementów wspierania dębickich przedsiębiorców. Jak informuje Ludmiła Pilch - kierownik Biura Współpracy z Przedsiębiorcą przy Urzędzie Miejskim w Dębicy - dodatkowym elementem całości jest doradztwo i odpowiedzi na dodatkowe pytania, na które wykładowcy podczas szkolenia będą odpowiadać - "Przy zgłaszaniu osób, można również sprecyzować konkretne zapytania, które zostaną przekazane do Urzędu Skarbowego, na które w końcowej części szkolenia będą odpowiadać osoby prowadzące".

 

Jak zapewniają organizatorzy to początek bezpłatnych szkoleń w ramach współpracy z Urzędem Skarbowym w Dębicy. "W tym miejscu warto nadmienić, że kolejny moduł wspólnie prowadzonych szkoleń o tematyce Podatek dochodowy od osób prawnych - zmiany w 2008 roku, amortyzacja podatkowa, wydatki na reprezentację i reklamę, najnowsze orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych i Ministerstwa Finansów odbędzie się po okresie urlopowym tj. w dniu 26.09.2008 roku. Cieszymy się na otwartość Urzędu Skarbowego w Dębicy w tym obszarze, za co serdecznie dziękuje Naczelnikowi dębickiego oddziału" - dodaje Zbigniew Nosal.

 

Pierwsze szkolenie odbędzie się w Sali Kolumnowej Urzędu Miejskiego, ul. Ratuszowa 2 (pokój nr 51). Rezerwacje na szkolenie do dnia 26.06.2008 roku, dokonywać można w Biurze Informacji Biznesowej działającym przy Stowarzyszeniu Dębicki Klub Biznesu pod numerem telefonu: (014) 681 90 30, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 lub drogą elektroniczną pod adresem: poczta@dkb.info.pl. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny.

statystyka