STOWARZYSZENIE DĘBICKI KLUB BIZNESU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

09-08-2007

Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu kwotą 2.000 zł wesprze zakup osobowego busa przystosowanego dla 16 osób niepełnosprawnych, którymi opiekuje się Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość" w Dębicy. Przekazana kwota pozwoli w części, na pokrycie wkładu własnego wymaganego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który w tym przypadku wynosi 15%.

"Bus, który zamierzamy zakupić na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowych w Bobrowej Woli, prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie, zostanie zakupiony ze środków PFRON, który podjął decyzję o kontynuacji programu PEGAZ 2003. Zakup takiego samochodu to wydatek 189.500 zł, którego 85% finansuje właśnie powyższa instytucja. Pozostałe 15% czyli 30.000 zł, staramy się szukać wśród instytucji, samorządów, ludzi dobrej woli i przedsiębiorców. Ogromnego wsparcia na ten cel udzieliła nam już Firma Oponiarska Dębica S.A. przekazując 15 tys. złotych na ten cel" - informuje Paweł Morawczyński - z-ca przewodniczącego Stowarzyszenia "Radość" - pomysłodawca całego przedsięwzięcia.

Samochód, który zostanie zakupiony pozwoli uczestnikom warsztatów na bezpieczne i systematyczne docieranie na zajęcia rehabilitacyjne. Codziennie już wynajmowany bus od zewnętrznej firmy pokonuje około 240 km, co w skali roku tworzy ogromną kwotę obciążającą budżet Stowarzyszenia. "Tylko zakup własnego pojazdu i zatrudnienie własnego kierowcy pozwoli nam na znaczne obniżenie kosztów codziennej działalności" - dodaje Paweł Morawczyński.

"Dla Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu to ważny element codziennej działalności tzn. wsparcia na rzecz środowiska lokalnego, które wpisane jest w nasz statut. Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie dofinansować każdej prośby, ale raz w miesiącu Zarząd podejmuje decyzję o przekazaniu pewnej puli środków na konkretne przedsięwzięcie. W miesiącu lipcu postanowiliśmy o wsparciu Stowarzyszenia Radość" - informuje w imieniu wszystkich członków Zbigniew Nosal - Prezes Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu, który zachęca pozostałych przedsiębiorców do wsparcia akcji - "Wierzymy, że w nasze ślady pójdą pozostali przedsiębiorcy i ewentualne wypracowane nadwyżki finansowe z minionego miesiąca przekażą na ten szczytny cel."

Osoby zainteresowane wsparciem finansowym mogą kontaktować się zarówno ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu pod numerem telefonu: (014) 681-90-30 jak i ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość" w Dębicy pod numerem telefonu: (014) 682-55-00.

statystyka