OPRACOWANIE INFORMATORA RYNKU PRACY I ZAWODÓW W POWIECIE DĘBICKIM - ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

20-08-2007

Z dniem 1-go września rusza realizacja projektu organizowanego przez Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu: "Opracowanie informatora rynku pracy i zawodów w powiecie dębickim - szkolne koła dziennikarskie". Projekt współfinansowany jest przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie w związku z Rządowym programem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez "Aktywizację jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"

"Na realizację projektu otrzymaliśmy 19.000 zł, które stanowią 63% całości kwoty potrzebnej do realizacji projektu. Pozostałe środki czyli 34%, to wkład Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu zarówno w postaci finansowej jak i rzeczowej czy osobowej" - informuje Zbigniew Nosal, Prezes Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu

Cała kwota pochodząca z dofinansowania zostanie przeznaczona na działania związane z realizacją projektu, których głównym elementem będzie praca młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Dębicy. Ich zadaniem będą spotkania z przedsiębiorcami i pozyskiwanie jak największej ilości informacji o możliwościach pracowniczych i zawodach naszego rejonu. Szkolne koła dziennikarskie spotykać się będą dwie godziny w tygodniu od września do listopada, gdzie pod opieką swoich wychowawców opracowywane zostaną konkretne informacje, które umieszczone będą w informatorze.

"Spotkania z przedsiębiorcami pozwolą młodzieży bliżej zapoznać się z ofertą jaką niesie nasz rynek pracy. Projekt ten to kontynuacja współpracy ze Starostwem Powiatowym w Dębicy, które opracowywało w miesiącu lutym br. założenia kształcenia zawodowego na lata 2007 - 2013 w powiecie dębickim oraz kontynuacja Pierwszych Dębickich Targów Pracy i Edukacji, które odbyły się w kwietniu br. w naszym mieście" - dodaje Zbigniew Nosal.

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych podjęciem współpracy na rzecz realizacji projektu zapraszamy do kontaktu z Biurem Informacji Biznesowej przy Stowarzyszeniu Dębicki Klub Biznesu pod numerem telefonu: (014) 681 90 30. Udział każdego z przedsiębiorców jest zupełnie bezpłatny. Efektem końcowym będzie oczywiście adnotacja o danej firmie w informatorze, którego produkcja planowana jest na grudzień 2007 r.

Partnerem projektu są: Urząd Miejski w Dębicy, Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy, Fundacja "Twoja Szansa" działająca przy Fabryce Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. oraz Gazeta Krakowska, która zajmie się przeszkoleniem przyszłych dziennikarzy na specjalnie zorganizowanych warsztatach w Dębicy i w Krakowie.

statystyka