BEZPŁATNA KONFERENCJA O MOŻLIWOŚCIACH POZYSKANIA DOTACJI INWESTYCYJNEJ, SKIEROWANA DO PRZEDSIĘBIORCÓW POWIATU DĘBICKIEGO

10-09-2008

    Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu wraz z partnerami - Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym oraz Gminą Miasta Dębica - serdecznie zaprasza do bezpłatnego udziału w konferencji: "Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorców powiatu dębickiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013".

 

    Ideą konferencji jest przedstawienie możliwości pozyskania dotacji dla przedsiębiorców z powiatu dębickiego w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji nakierowanych na innowacje, zakup maszyn, rozwój przedsiębiorstwa, zakup i rozwój technologii produkcyjnych, zwiększenie wydajności produkcyjnych i wiele innych.

 

    Dodatkowo podczas konferencji omówione zostaną również instrumenty finansowe, wspierające zaplanowane inwestycje (wykład poprowadzi przedstawiciel Podkarpackiego Banku Spółdzielczego) oraz przedstawione zostaną elementy wspierania inwestorów planujących podjąć swoje inwestycje na terenie Gminy Miasta Dębica (wykład poprowadzi przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Dębicy).

 

    Czas trwania konferencji przewiduje się na około 2 godziny - udział w niej jest całkowicie bezpłatny - a z danej firmy, uczestniczyć w konferencji mogą 2 osoby.

 

Data: 25.IX.2008 roku godzina 11:00

 

Miejsce: Sala konferencyjna Hotelu "LORD" w Dębicy

 

Zgłoszenia: zgłoszenia przyjmowane są do dnia 22.IX.2008 roku - decyduje kolejność zgłoszeń - ilość miejsc ograniczona

 

Szczegóły: Biuro Informacji Biznesowej działające przy Stowarzyszeniu Dębicki Klub Biznesu, ul. Rynek 32, 39-200 Dębica, tel. (014) 681 90 30, e-mail:

statystyka