PIKNIK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ 2017 W DĘBICY

17-11-2017

W dniu 17 listopada 2017 roku w Dębicy odbył się „Piknik z przedsiębiorczością” - wydarzenie zostało zorganizowane w tygodniu obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2017 przez Powiat Dębicki oraz Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu w ramach partnerskiego projektu pt. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu dębickiego”, który realizowany jest dzięki pozyskanej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami „Pikniku z przedsiębiorczością” byli nauczyciele i uczniowie szkół do których skierowany jest projekt, tj.: Technikum w Zespole Szkół w Brzostku, Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie, Technikum w Zespole Szkół nr 4 w Dębicy, Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu, Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu, Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Dębicy.

Celem wydarzenia była bezpośrednia wymiana doświadczeń, myśli, oczekiwań i potrzeb przedsiębiorców oraz środowiska oświatowego w kontekście lokalnego rynku pracy - dla uczniów była to okazja do pierwszych spotkań z potencjalnymi pracodawcami i poznaniu tych uwarunkowań, które są wymagane podczas aplikowania na konkretne stanowisko.Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


statystyka