„KOLORY WOLONTARIATU - LUBIĘ TO!” - NOWY PROJEKT NA RZECZ ROZWOJU WOLONTARIATU W POWIECIE DĘBICKIM

20-10-2016
W maju 2017 wielki finał projektu - Święto kolorów z Tikkurila Polska S.A.
Na zdjęciu od prawej - partnerzy projektu: Elżbieta Ulak (Zespół Szkół w...
Serduszka, symbolizujące wolontariat, które każdy będzie mógł pomalować i w ten...
Podczas briefingu prasowego wolontariusze z Zespołu Szkół w Żyrakowie...
I takie oto pomalowane serduszka będzie można przypiąć do swoich lodówek - co...

Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu wspólnie z partnerami: firmą TIKKURILA POLSKA S.A., Zespołem Szkół w Żyrakowie, Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dębicy, Ochotniczą Strażą Pożarną w Żyrakowie oraz Galerią Raj w Dębicy, będą realizować partnerski projekt pt. „Kolory Wolontariatu - Lubię to!”. Celem programu, jest popularyzacja i rozwój wolontariatu. Dla mieszkańców powiatu dębickiego przygotowano wiele możliwości zaangażowania się w działania wolontarystyczne, a zaplanowany na maj 2017 roku finał projektu, zostanie połączony ze świętem koloru, organizowanym po raz pierwszy w mieście Dębica - szczegóły tego przedsięwzięcia zostały omówione podczas zorganizowanego w dniu 20 października 2016 roku, briefingu prasowego w Galerii Raj w Dębicy.

Nowy projekt to kontynuacja pierwszej edycji partnerskiego projektu, pt. „Powiat Dębicki Wolontariatem Malowany”, który realizowany był w roku 2014-2015 w ramach Lokalnych Partnerstw Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jak informuje Zbigniew Nosal, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu, jest to efekt dotychczasowej współpracy w/w partnerów. „Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, która jest operatorem programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, dostrzegła nasze zaangażowanie w poprzedniej edycji i dała nam kolejną szansę realizacji działań na rzecz dobra wspólnego, jakim jest wolontariat. Przedstawiona koncepcja projektu, spotkała się z pozytywnym odzewem i wspólnie z partnerami, od grudnia 2016 roku do maja 2017 roku, będziemy realizować kolejne działania z tego obszaru” - mówi Zbigniew Nosal.

Ideą projektu jest realizacja cyklu działań, które będą promować i krzewić różne odmiany wolontariatu, np. wolontariatu na rzecz osób samotnych (takie działania realizowane będą przez Ochotniczą Straż Pożarną w Żyrakowie), wolontariatu kompetencji (działania realizowane przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dębicy), działania na rzecz młodzieży (realizowane przez Zespół Szkół w Żyrakowie) czy też wolontariatu pracowniczego realizowanego i promowanego przez firmę Tikkurila Polska S.A. Do projektu dołączyła również Galeria Raj w Dębicy, która udostępni przestrzeń publiczną do realizacji zaplanowanych działań oraz będzie promować Społeczną Odpowiedzialność Biznesu.

Ważnym elementem projektu jest też pewna symbolika, która zaprezentowana zostanie za pomocą serc i kolorów. „Do czasu rozpoczęcia projektu, czyli do grudnia 2016 roku, poszukujemy partnerów, którzy będą chcieli włączyć się w jedno z zaplanowanych działań, jakim jest tworzenie kolorowych serduszek. Chcemy w ten sposób pokazać pewną symbolikę, że każdy z nas może zostać wolontariuszem i mnożyć dobro” - dodaje Zbigniew Nosal, tłumacząc jednocześnie na czym ta symbolika ma polegać. „Projekt przewiduje malowanie serc przez osoby, które będą chciały włączyć się do projektu. Serca te zostaną później przekazane do organizacji pozarządowych i będą wręczane wolontariuszom, za każdą przepracowaną wolontarystycznie godzinę. W ten sposób każde dziesięć minut zaangażowania jednego wolontariusza na malowanie symbolicznego serca, przyniesie wymierny efekt w postaci godzinnego zaangażowania innego wolontariusza”.

Finału projektu połączony zostanie z organizowanym po raz pierwszy w Dębicy „Świętem Kolorów”. Całą koncepcję w tym zakresie zrealizuje partner projektu - Tikkurila Polska S.A. „Organizowane przez nas wydarzenie pod nazwą „Święto Kolorów z Tikkurila” idealnie łączy się z projektem „Kolory wolontariatu - Lubię to!”. To połączenie pozwoli nam w sposób jeszcze bardziej czytelny zaprezentować symbolikę kolorowych serc, które są znakiem programu, i pokazać różne oblicza wolontariatu” - mówi Magdalena Olszewska, Corporate Communication and PR Manager Firmy Tikkurila Polska S.A. „Już dziś zapraszamy, nie tylko wolontariuszy, ale wszystkich mieszkańców Dębicy, do wspólnej zabawy i integracji. Zaplanowaliśmy mnóstwo kolorowych atrakcji, m.in. cieszący się rosnącą popularnością wyrzut kolorów holi. Szczegóły programu zdradzimy już niedługo” - kontynuuje Magdalena Olszewska.

Podmioty (szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe) czy też osoby fizyczne, które chciałyby włączyć się w realizację działań związanych z projektem, mogą otrzymać więcej informacji pod numerem telefonu (14) 681 90 30 - nabór trwa do 30 listopada 2016 roku. Więcej na temat całego przedsięwzięcia odnaleźć można na stronie internetowej: www.wolontariat.dkb.info.pl
statystyka