NABÓR WNIOSKÓW NA LOKALNE INICJATYWY - RUSZA AKADEMIA AKTYWNYCH OBYWATELI - EDYCJA III

11-01-2016

Operatorzy programu "Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne", który finansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, ogłosili III edycję naboru wniosków w konkursie grantowym, w którym młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z województwa podkarpackiego, mają szansę na pozyskanie do 5 tys. zł na realizację inicjatyw wpisujących się w sferę działalności pożytku publicznego. Pula środków, która zostanie przekazana na inicjatywy lokalne w 2016 roku wynosi ponad 500 tys. zł.

Realizacja inicjatyw, którymi mogą być np. inicjatywy o charakterze sportowym, na rzecz promocji zdrowia, kultywowania tradycji, rozwoju wolontariatu czy też wsparcia osób niepełnosprawnych, nie może być krótsza niż 60 dni i dłuższa niż 180 dni - i inicjatywy te mogą być realizowane od 1 kwietnia do 15 października 2016 r. Aby otrzymać dotację na ich realizację, należy złożyć stosowny wniosek do dnia 29 lutego 2015 roku do godziny 15:00.

O pozyskanie dotacji mogą ubiegać się młode organizacje pozarządowe działające nie dłużej niż 18 miesięcy i których budżet za ostatnie 12 miesięcy nie przekracza 25 tys. zł, grupy nieformalne oraz grupy samopomocowe składające się z minimum trzech osób, które podejmą wspólny wysiłek, aby ich społeczność się rozwijała, aktywizowała i wzmacniała. To już III edycja tego programu - w minionym roku, dofinansowanie otrzymało 114 inicjatyw z terenu województwa podkarpackiego.

Więcej informacji uzyskać można na stronie internetowej pod adresem: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl oraz u operatorów programu wg następującego podziału - organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z powiatów:

  • dębickiego, strzyżowskiego, jasielskiego, brzozowskiego, krośnieńskiego i miasta Krosno - operator odpowiedzialny: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, ul. Fabryczna 12, 39-200 Dębica, tel. (14) 681 90 30;
  • stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg, mieleckiego, kolbuszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego - operator odpowiedzialny: Fundacja Fundusz Lokalny "SMK", Zbydniów 97, 37-416 Zaleszany, tel. 607 560 016;
  • niżańskiego, leżajskiego, przeworskiego, lubaczowskiego, jarosławskiego, przemyskiego i miasta Przemyśl - operator odpowiedzialny: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej", ul. Rzeszowska 42, 37-400 Nisko, tel. 790 688 622 (15) 84113 31;
  • łańcuckiego, rzeszowskiego i miasta Rzeszów, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego - operator odpowiedzialny: Fundacja Generator Inspiracji, Futoma 168, 36-030 Błażowa, tel. (17) 230 13 90. 

Operatorzy programu, organizują spotkania informacyjne - dla zainteresowanych z powiatu:

  • powiat brzozowski: w dniu 15 lutego 2016 r. (poniedziałek) - o godzinie 15:30 - w Hotelu ALTA, ul. 3-go Maja, Brzozów (kompleks Hotel - Delikatesy) - sala myśliwska;
  • powiat strzyżowski: w dniu 15 lutego 2016 r. (poniedziałek) - o godzinie 18:00 - w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Strzyżów im. Juliana Przybosia, ul. Przecławczyka 6, Strzyżów - prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 10 lutego 2016 r. do godz. 13:00, mailowo na adres: poczta@dkb.info.pl, bądź telefonicznie 14 681 90 30.
  • powiat dębicki: w dniu 16 lutego 2016 r. (wtorek) - o godzinie 15:30 - w Stowarzyszeniu Dębicki Klub Biznesu, ul. Fabryczna 12, Dębica, II piętro, sala nr 18 - sala szkoleniowa oraz w dniu 16 lutego 2016 r. (wtorek) - o godzinie 17:00 - w Stowarzyszeniu Dębicki Klub Biznes, ul. Fabryczna 12, Dębica, II piętro, sala nr 18 - sala szkoleniowa. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w spotkaniu telefonicznie nr tel. 14 681 90 30 do dnia 09 lutego 2016 r. do godz. 15:00.
  • powiat krośnieński: w dniu 17 lutego 2016 r. (środa) - o godzinie 14:00 - w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Grodzka 10, Krosno - sala konferencyjna
  • powiat jasielskiego: w dniu 17 lutego 2016 roku (środa) - o godzinie 16:30 - w Zajeździe Pod Skałą, Krajowice 68, 38-211 Jasło 4, Sala Barowa. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 15 lutego 2016 r. do godz. 13:00, mailowo na adres: poczta@dkb.info.pl, bądź telefonicznie 14 681 90 30.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny - zapraszamy do uczestnictwa.

statystyka