WYNIKI KOMISJI STYPENDIALNEJ VI EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW Z POWIATU DĘBICKIEGO

16-11-2015
Członkowie Komisji Stypendialnej podczas posiedzenia

Do 30 września 2015 roku, prowadzony był nabór wniosków w VI edycji lokalnego programu stypendialnego „Agrafka Agory” - partnerski program Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory wraz ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu, przedsiębiorcami oraz darczyńcami indywidualnymi. Komisja stypendialna po obradach i weryfikacji złożonych wniosków dokonała wyboru stypendystów.

Kryteria, jakie były brane pod uwagę w przyznawaniu stypendiów to sytuacja materialna, osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie społeczne i wolontarystyczne. Komisja biorąc pod uwagę zapisy regulaminu oraz przysługujące jej prawa, po dogłębnej analizie wszystkich złożonych aplikacji, postanowiła przyznać stypendia następującym osobom:

Stypendium naukowo-socjalne w wysokości 3.420 zł:

 • Proszowska Dominika
 • Pankowska Sylwia
 • Gawle Monika

Stypendium naukowo-socjalne dla studentów kierunków technicznych w wysokości 3.420 zł:

 • Czernia Dominik

Stypendium naukowo-socjalne dla studentów kierunków technicznych w wysokości 1.710 zł:

 • Mikrut Damian
 • Świstak Łukasz

Stypendium pomocowe:

 • Wasilewska Natalia - 1.000,00 zł
 • Wasilewska Daria - 1.000,00 zł
 • Sokół Anna - 1.000,00 zł
 • Zając Paulina - 1.000,00 zł
 • Wal Agnieszka - 1.000,00 zł
 • Ruda Małgorzata - 750,00 zł
 • Gawlik Renata - 1.000,00 zł
 • Żońca Patrycja - 1.000,00 zł
 • Zarodkiewicz Magdalena - 1.000,00 zł
 • Gawlik Małogorzata - 1.000,00 zł
 • Wojdyła Aleksandra - 900,00 zł
 • Trębacz Tadeusz - 1.000,00 zł
 • Marek Mateusz - 1.000,00 zł
 • Pękala Grzegorz - 1.000,00 zł
 • Kierbiedź Natalia - 1.000,00 zł
 • Kubek Dariusz - 500,00 zł
 • Kubek Joanna - 500,00 zł
 • Kubek Ewelina - 500,00 zł
 • Kalina Karolina - 860,00 zł
 • Chęciek Klaudia - 1.000,00 zł

Łączna pula przyznanej kwoty na stypendia w tej edycji to 35.110,00 zł - uroczyste wręczenie stypendystom, odbędzie się w dniu 21 grudnia 2015 roku o godzinie 17:00. Z poszczególnymi osobami skontaktujemy się w celu dopełnienia formalności i omówienia szczegółów. Wszystkim, którzy złożyli swoje aplikacje serdecznie dziękujemy.

statystyka