STREFA WYWIADU - ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE DĘBICKIM…

27-11-2015
Zbigniew Nosal - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu
Zbigniew Nosal podczas przywitania przybyłych na spotkanie gości
III Forum Kobiet Przedsiębiorczych Powiatu Dębickiego - 20 listopada 2015 roku

W dniu 20-go listopada 2015 roku, Stowarzyszenie Dębicki Klub, włączyło się w obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, organizując III Forum Kobiet Przedsiębiorczych Powiatu Dębickiego. To kolejna edycja w której lokalni przedsiębiorcy, podejmują tematy związane z krzewieniem ducha przedsiębiorczości. O tegorocznych obchodach, rozmawiamy ze Zbigniewem Nosalem - Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu.

Redakcja (R): Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to święto przedsiębiorców - jak w powiecie dębickim jest ono obchodzone?

Zbigniew Nosal (Z.N.): Od pięciu lat, nasza organizacja przygotowuje dla lokalnego środowiska biznesowego, samorządowego, mieszkańców i organizacji pozarządowych eventy, których celem jest podkreślenie i uświetnienie tego święta. To międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany jest od 2008 roku w 143 krajach świata, w tym w Polsce. Każdego listopada organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i konkursy pomagające zdobyć wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, zakładania start-upów, czy budowania własnej marki. Uznaliśmy zatem, że naturalnym jest, aby Dębicki Klub Biznesu włączył się w te działania i próbował animować rozwój przedsiębiorczości na naszym terenie.

W dniu 20-go listopada 2015 roku, odbyło się spotkanie dla lokalnego środowiska przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i samorządowców, w które wkomponowane zostało III Forum Kobiet Przedsiębiorczych powiatu dębickiego, którego inicjatorką i pomysłodawczynią jest od początku Małgorzata Dąbrowska. W ten sposób, pragniemy dać sobie szansę, aby się wzajemnie zobaczyć, być może lepiej poznać, wymienić spostrzeżenia i zaprosić wzajemnie do wspólnego działania z pożytkiem nie tylko dla siebie samych, lecz również lokalnego środowiska w którym żyjemy.

(R): Skąd zatem na spotkaniu udział samorządowców i organizacji pozarządowych?

(Z.N.): Zapraszając przedstawicieli samorządów, pragniemy pokazać, że jesteśmy otwarci na współpracę w zakresie związanym z szeroko rozumianym rozwojem naszego regionu. Większość z nas płaci tu podatki, zatrudnia ludzi z tego terenu, zatem czujemy się odpowiedzialni za to miejsce.

Poza tym, działając razem możemy być skuteczniejsi, lepiej słyszalni oraz możemy realizować ambitniejsze cele. Każdy z nas często ma dylemat co zrobić, jak się zachować w zderzeniu z wieloma faktami życia społecznego w tych momentach gdy demokratyczna większość podejmuje decyzje dla nas co najmniej wątpliwe. Działając wspólnie zwiększamy nasze możliwości, aby zawsze, gdy tylko to możliwe, wybierać i popierać sens poprzez jednoznaczną, wspólną identyfikację, deprecjację i eliminację pojawiających się bezsensów. Bo przecież skuteczna i efektywna demokracja, wszystkie wyżej wymienione podmioty, zobowiązuje do odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale i za efektywność społecznych spraw realizowanych na bazie demokratycznych uregulowań.

Jak przecież wiadomo w dobrze pojętym interesie społecznym należy pamiętać, że za każdą decyzją identycznie jak w gospodarce, stoją ludzie, czas i pieniądze. A wszystko co czynimy, czynimy dla ludzi, bo człowiek i jego sprawnie rozwiązane problemy powinny być dla nas najważniejsze.

(R): Jakie zatem wnioski nasuwają się po tym spotkaniu - czy spotkane przyniosło jakiś konkretny efekt na przyszłość?

(Z.N.): Ciężko mówić tutaj o wymiernych efektach, ponieważ nie byliśmy na takie nastawieni. Postawiliśmy sobie cel, aby pokazać, że nasze lokalne zasoby są duże, że mamy czym się pochwalić i wcale nie odstajemy od innych, wręcz przeciwnie - umiemy się integrować i budować codzienną pracą i konsekwencją w działaniu pozytywne relacje. Od gości z zewnątrz usłyszeliśmy wiele ciepłych słów, które jasno wskazały, że możemy być dumni z tego co mamy, co posiadamy - patrząc na to w ten sposób, to można powiedzieć, że pewne założenia zostały osiągnięte.

Dodatkowo warto wspomnieć tutaj o kapitale społecznym, który właśnie poprzez takie spotkania, wzmacnia się i powoduje większe zaufanie do współpracy, do realizacji wspólnych przedsięwzięć różnych środowisk. To niezmiernie ważne, na przykład w aplikowaniu o nowe środki z funduszy unijnych, w których partnerstwo międzysektorowe jest wysoko oceniane.

(R): Dziękując za wywiad, pozostaje mi zatem życzyć dalszych sukcesów.

(Z.N.): Dziękuje również i korzystając z okazji, raz jeszcze dziękuję wszystkim uczestnikom za skorzystanie z naszego zaproszenia ufając, że poświęcony czas, to ich osobisty wkład w działanie na rzecz integracji przedsiębiorców powiatu dębickiego. Aktywny udział każdego z nas w życiu społecznym jest bardzo istotny w naszym środowisku bo takie są wymogi demokracji. Parafrazując słowa poety możemy powiedzieć - więcej będziemy mieć jeżeli nam się będzie chcieć. Wiąże się to jednak z zaangażowaniem, pokorą, konsekwencją w działaniu i eliminowaniu przeszkód, a także - co wg mnie najważniejsze - efektywnością i skutecznością w codziennym działaniu. Dla wszystkich liczą się rezultaty i skutki naszych pomysłów. Wiara bez uczynków jest martwa, a aktywność bez efektów to niedosyt. DKB mocą i potencjałem swoich Członków stara się włączać w lokalne inicjatywy, wzmacniając je organizacyjnie, aby eliminować wyżej wymieniony niedosyt lub znacząco go redukować. Nie jest to łatwe bo istotni są Partnerzy i nasze wzajemne zaufanie, za które Wszystkim serdecznie dziękuję.

Photo by StudioGawle.pl

statystyka