VI EDYCJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW Z POWIATU DĘBICKIEGO

04-09-2015
Stypendyści, darczyńcy i członkowie komisji V edycji lokalnego programu...

O 380 złotych miesięcznie, przez dziewięć miesięcy, w ramach stypendium naukowo-socjalnego oraz do 1.000 zł na stypendium pomocowe, mogą ubiegać się studenci zamieszkujący powiat dębicki, w ramach kolejnej - już VI - edycji lokalnego programu stypendialnego „Agrafka Agory” - partnerski program Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory wraz ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu, przedsiębiorcami oraz darczyńcami indywidualnymi.

Stypendia adresowane są do studentów II do V roku studiujących w roku akademickim 2015/2016 w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym oraz zaocznym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i w krajach Unii Europejskiej, posiadających stałe zameldowanie na obszarze powiatu dębickiego i w momencie składania wniosku nie przekraczających 26 lat.

„Do 30 września 2015 roku, prowadzony jest nabór wniosków. W VI edycji, planuje się przyznać stypendia naukowo-socjalne wypłacane w miesięcznym transzach po 380 zł przez 9 miesięcy oraz stypendia pomocowe wspierające studentów w nauce poprzez dodatkowe doszkolenie się, opłacenie mieszkania czy też dojazdów” - informuje Zbigniew Nosal - prezes Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu.

Kryteria, brane pod uwagę w przyznawaniu stypendiów to sytuacja materialna, osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie społeczne i wolontarystyczne. W aktualnej edycji przyznane zostaną również stypendia dla studentów kierunków technicznych - „Po raz kolejny jeden z darczyńców, przedsiębiorca z powiatu dębickiego, ufundował dwa stypendia dla studentów studiów technicznych, gdyż zależy mu aby takich ludzi w przyszłości nie brakło i wracali do naszego powiatu, po zakończeniu studiów” - informuje pomysłodawca i przewodniczący komisji stypendialnej - Kazimierz Stafin

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie stypendialnym, muszą przede wszystkim zapoznać się z regulaminem konkursu stypendialnego w celu weryfikacji spełnienia wymogów formalnych, a następnie złożyć specjalny formularz/wniosek stypendialny (obydwa dokumenty dostępne są poniżej w załącznikach) do 30 września 2015 roku w wersji papierowej do biura Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu pod adresem: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, ul. Fabryczna 12, 39-200 Dębica, II piętro - jedną kopię, podpisaną własnoręcznie - decyduje data stempla pocztowego - oraz podesłać wersję elektroniczną wniosku na adres: poczta@dkb.info.pl do godziny 14:00 - decyduje data wpływu.

Program stypendialny, realizowany przez Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu powstał w 2008 roku. Poprzednie edycje współorganizowane były w ramach partnerskich programów m.in. z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacją Agory, Fundacją ŚNIEŻKI Twoja Szansa, przedsiębiorcami i indywidualnymi darczyńcami. W tegorocznej edycji programu stypendialnego, fundatorami stypendiów są: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Agrafka Agory, Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, przedsiębiorcy z powiatu dębickiego oraz indywidualni darczyńcy.

Dodatkowe informacje na temat programu stypendialnego, udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 pod numerem telefonu: (14) 681 90 30.

UWAGA TECHNICZNA DLA UZUPEŁNIAJĄCYCH WNIOSEK - wniosek przygotowany jest w programie Microsoft WORD z funkcją wypełniania komputerowego odpowiednich rubryk. Osoby mające problem z obsługą formularza proszone są o kontakt w celu ustalenia możliwości wypełniania wniosku w siedzibie Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu lub pomocy w rozwiązaniu zaistniałego problemu.

statystyka